Nad tym, żeby Afryka była postrzegana jako ciemny, zacofany kontynent, bez cywilizacji, myśli filozoficznej czuwał Europejczyk, żeby usprawiedliwić swój podbój i rabunek kontynentu.

Potrzebowali tego wcześniej kolonizatorzy, potrzebowali i po wyzwoleniu, żeby nie mieć poczucia winy zniszczenia kultur olbrzymiego kontynentu,potrzebują teraz, żeby skłócić świat swoimi działaniami. Usprawiedliwić wynarodawianie kontynentu.Tak więc kolonizowany kraj jest niezdolny do prowadzenia siebie samego do postępu. A kiedy kolonizator twierdzi, że kolonizowany kraj jest wątły, sugeruje on, że potrzebna mu jest obrona, obrona kolonizatora. Tak więc kolonizator określa siebie jako “instytucję”, która rozpowszechnia kulturę, wiedzę i postęp, ratuje dusze „pogańskiego” ludu. Epoka wynalazków, odrodzenia to właśnie czas kolonizacji.  A jak teraz? Zaczyna się  oskarżanie Polski przez Grossów, przez Rosjan. Jest  dawany posłuch temu w coraz bardziej prestiżowych kręgach. kreuje się  wizerunek kraju moralnie  godnego potępienia,  niegodnego szacunku, ksenofobów, homofobów i całej gamy innych fobów ciemniaków. Jako kraju który  w problemie  Europy  zachowuje się niegodnie bo taki jest  to naród zły, samolubny, —Patrzcie   jego historia pokazuje to i widzicie? jak latami kłamali? Nie wierzcie im,  teraz zdradzona grupa Wyszehradzka, To niegodny naród.

Problem  uchodźców dzięki  naszemu nierządkowi , wywołuje   poruszenie, manifestacje bunt.ludzi.   Naród przeciw  takiemu „porządnemu” rządowi. Niegodny naród, pieniacze, Nie potrafią  sami dojść do ładu. Nie potrafią żyć w spokoju i  słuchać rządu. Trzeba pomóc  rządowi, Rządowi uznanemu przez  UE, która  kreuje  wizerunek rządu z Europa solidarnego i dobrego. Kreowany jest obraz kraju który  jest niezdolny do prowadzenia samego siebie, zakłamanego  pieniaczego. No i?

Czekam tylko kiedy  Merkel zasugeruje, że nie jesteśmy w stanie  sami rozwiązać problemu i trzeba   wziąć nas  w opiekę (Obronę   nas) przed nami samymi, bo Pani Merkel i Putin wiedzą co jest dla nas lepsze. Czy  najadą nas  wojska  niemieckie i rosyjskie?

Nie z obu stron  jest armia, islamskich uchodźców, Armia uzbrojona w  siły –, brutalność,  desperacja, fanatyzm I graja na  litosiernych głupich sercach.  sercach.

Jak  zaczynała się  kolonizacja? W dużym uproszczeniu-  bo każdy znajdzie w necie i porówna sam. Sprzedaż  paciorków i perkalu,- posad w Brukseli i UE. -Potem  coraz więcej ludzi,  zasiedla teren,   przejęcie handlu, uzależnienie od produktów, odebranie hiistoriii,  kultury ,  religii , zmiana wartości i priorytetów.A w końcu oficjalne przejęcie władzy i ustanowienie oficjalne rządu nas chroniącego, dobroczyńców  kolonizatorów Niemiec i Rosji. IV rozbiór Polski i ustanowienie koloni, kraju  niewolników,  bazy surowcowej.