Sąd przyznał rację Stowarzyszeniu Mieszkańcy Razem, które zaskarżyło postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia. 23 września 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbyło się posiedzenie w przedmiocie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie Ds. 1017/15. Sprawa dotyczyła złożonego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.231kk, 248p1kk, 249p2kk i 250kk przestępstwa przeciwko wyborom.

Sprawa dotyczy sporządzenia list wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 roku w gminie Lanckorona. Na listy nie wpisano lub też przypisano do innego okręgu wyborców pozbawiając ich prawa do wyboru lub głosowania na konkretnego kandydata w okręgach jednomandatowych. Sad Okręgowy w Krakowie stwierdził, że została naruszona jedna z podstawowych zasad prawa wyborczego – zasada równości określona w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 3 k.w.

W tej sprawie Prokurator Rejonowy w Wadowicach odmówił wszczęcia dochodzenia – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. W uzasadnieniu – postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie wymaga uzasadnienia. Od tego postanowienia rozpoczęła się procedura zażaleń i ponownego udowadniania, że jestem uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem.

Są chwile, w których człowiek wątpi w sens dociekania prawdy i walki z układem. Przychodzi czas, w którym ręce opadają widząc jak wszystko jest robione przeciwko zgłaszającemu, aby go zniechęcić lub przestraszyć. Bezsilność wobec systemu i jego skomplikowanych procedur. Wtedy przychodzi czas, w którym Sąd postanawia przyznać rację skarżącemu i uchyla postanowienie prokuratora wytykając błędy jego decyzji.

Sąd swoim postanowieniem przywraca człowiekowi wiarę w to, co już coraz ciężej uwierzyć. Sprawiedliwość! Jest to kolejny sukces, w którym Sąd uchylił postanowienie prokuratora.

Mam nadzieję, że tym razem zwycięży sprawiedliwość, a winni takiego stanu rzeczy poniosą odpowiedzialność.