Dnia 12.05.2019 w ramach prowadzenia kampanii wyborczej i promowania kandydatów Magdaleny Stupkiewicz i Sylwestra Prusia do europarlamentu, Malbork odwiedził Janusz Korwin-Mikke szef partii KORWiN jeden z współtworzących Konfederację – Korwin Braun Liroy Narodowcy.

Ponieważ znałam Go tylko z telewizji zawsze chciałam zobaczyć Pana Janusza na żywo, bowiem inaczej odbiera się człowieka poznając jego poglądy i przemyślenia bezpośrednio będąc niedaleko, a inaczej przez ekran telewizyjny. Mimo padającego dość intensywnie deszczu i późnej pory spotkania, bo o godz. 19,00 przyszło sporo ludzi. Zaskoczyło mnie to, iż na sali przeważali młodzi i młodzież.

Mimo, iż z wieloma poglądami Pana Janusza się nie zgadzam, szanuję go za to, że są stałe i niezmienne.

Swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiego naświetlenia sytuacji, w jakiej doszło do opanowania przez lewactwo EWG od środka. Opowiadał ciekawie o kulisach stworzenia 2004 roku Konstytucji dla Europy, która miała błyskawicznie ułatwić stworzenie superpaństwa. Po odrzuceniu jej w referendach przez społeczeństwa Francji i Holandii 2005 r. zastąpiono ją traktatem z Lizbony w wyniku, którego Polska utraciła suwerenność.

Krytykował system demokratyczny, bowiem uważa, że „głupich jest więcej niż mądrych”. Europa, która kiedyś rządziła światem dzięki wartościom chrześcijańskim zamieniła je na antywartości stając się pośmiewiskiem świata. Odniósł się do roli telewizji w kształtowaniu poglądów, opinii i kultury oraz roli internetu, który ze względu na siłę oddziaływania będzie w przyszłości całkowicie opanowany przez przeciwników swobodnego wyrażania poglądów.

Dawał przykłady jak powoli a sukcesywnie staliśmy się niewolnikami nie zdając sobie z tego sprawy. Jako przykład podał pasy bezpieczeństwa w samochodach. Dlaczego jesteśmy karani, gdy ma się je niezapięte? Przecież w naprawdę demokratycznym kraju to jadący powinien decydować czy chce je mieć lub je zapinać. To samo jest z lekami i szczepieniami. Dlaczego nie można pójść do apteki i kupić sobie lek według własnego uznania a trzeba mieć prawie na wszystko recepty? Jeżeli ktoś się nie chce szczepić to, czemu się do tego zmusza?

Odniósł się również do likwidacji kary śmierci i jej skutków oraz systemu emerytalnego, którego jest przeciwnikiem. Według niego zabił on Europę. Uważa, że ludzie powinni sami zbierać sobie na emerytury lub zdać się na swoje dzieci, tak jak robią to muzułmanie starający się mieć ich jak najwięcej.

Postulował zlikwidowanie szkół koedukacyjnych i zastąpienie ich klasami osobnymi dla dziewcząt i chłopców. Przeciwny jest również placówkom integracyjnym, gdzie z normalnymi dziećmi uczą się dzieci opóźnione w rozwoju powodując obniżenie poziomu nauczania.

Na zakończenie stwierdził, że albo odbudujemy wartości europejskie, albo czekajmy na muzułmanów, którzy wierzą w swojego Boga i przestrzegają wartości zawartych w Koranie narzucą nam swoje wartości i swój porządek.

Następnie obecni na sali zadawali różne pytania m.in.:

pytano się o przyczynę przemilczania Konfederacji w środkach przekazu publicznego,

o możliwość przyszłej koalicji z PiS,

w jaki sposób w Konfederacji dokonano doboru kandydatów do europarlamentu (kto o tym decyduje, jakie kryteria musieli spełniać by znaleźć się na listach wyborczych)

Następnie głos zabrali kandydaci na europosłów, pani Magdalena Stupkiewicz i Sylwester Pruś.

Pani Magdalena w skrócie odniosła się do wartości, jakich będzie bronić gdyby dostała się do Europarlamentu:

Tak – dla silnej i suwerennej POLSKI, dla POLSKICH tradycji i wartości narodowych Karty Polskiej Rodziny, wolności słowa i sumienia, dla współpracy gospodarczej pomiędzy suwerennymi państwami

Nie – dla odbierania suwerenności przez Unię Europejską, agresywnej propagandy środowisk LGBT+ i ideologii gender, polityki imigracyjnej narzucanej przez UE, dla wtrącania się Brukseli w wewnętrzne sprawy Polski, dla cenzury w Internecie (acta2)

Sylwester Pruś zadeklarował, że jest za suwerennością Polski, za wolnością gospodarczą, za swobodną wymianą handlową.

Natomiast jest przeciw:

rządom biurokracji unijnej,
aborcji oraz seksualizacji dzieci w szkołach,
podatkom dochodowym,
bezprawnym roszczeniom organizacji żydowskich do mienia bez spadkobierców.

Padł głos, że wartości, które głoszą są godne uwagi, lecz by je promować są potrzebne środki przekazu i o to w pierwszej kolejności powinien toczyć się bój, bo jak pokazały marsze Suwerenności i przeciw ustawie 447 państwowa telewizja permanentnie je przemilczała.

Spotkanie po ok. dwóch godzinach dobiegło końca. Warto było na nie przyjść by poznać poglądy ludzi związanych z Konfederacją, niekoniecznie ze wszystkimi się zgadzając.

Foto:Zdzisław Borodziuk

Aktualizacja: 1 sierpnia 2019, godz. 20.35

„Przepraszam Panią Magdalenę Stupkiewicz za umieszczenie obraźliwego komentarza na jej temat pod artykułem „Janusz Korwin-Mikke w Malborku”

– Joanna Masłowska”