Procesja ku czci św. Stanisława
Biskupa i Męczennika

z Wawelu na Skałkę

Kraków, 12 maja 2019 r.

[dokumentacja: zdj. wideo – Józef Wieczorek]

 

1.jpg

3.jpg

58.jpg

60.jpg

56.jpg

5.jpg

66.jpg

21.jpg

28.jpg

29.jpg

32.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

70.jpg

72.jpg

48.jpg

diecezja.pl/

ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ: ŚWIĘTY STANISŁAW POMAGA JEDNOCZYĆ POLSKIE SERCA. HOMILIA PODCZAS UROCZYSTEJ MSZY ŚW., ODPRAWIONEJ PO PROCESJI KU CZCI ŚW. STANISŁAWA BM NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE.
…”Metropolita przypomniał „bierzmowanie dziejów”, którego Jan Paweł II dokonał 10 czerwca 1979 roku, gdy kreślił znak krzyża relikwiarzem św. Stanisława nad milionowym tłumem. W homilii pożegnania Ojciec Święty mówił o konieczności zwycięstwa od którego zależy ład moralny i wzywał do żarliwej modlitwy. Od tamtej pielgrzymki minęło czterdzieści lat, naznaczonych trudnymi wydarzeniami: stanem wojennym, śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Odzyskana przez Polaków wolność dotyczy również Kościoła w Ojczyźnie, wypracowany status quo w relacjach z państwem gwarantuje m.in. wolność religijną. Trzydzieści lat wolnej Polski to czas budowania Królestwa Bożego, czynów miłosierdzia, świadczenia o wierze podczas pielgrzymek, wielkich wydarzeń religijnych, otwieranie się na katolicyzm. – Jesteście cząstką tej wielkiej polskiej wspólnoty wiary i nadziei.”…

„Współcześnie wierzący również muszą wyrazić swój sprzeciw wobec określonych projektów, godzących w świętość rodziny, atakujących życie nienarodzone, czy przykazania Dekalogu. Nie można zezwolić na ustawowe zmiany wymierzone przeciw fundamentom moralności. Święty Jan Paweł II przypominał wielokrotnie, że uczestnictwo Polaków w Unii Europejskiej ma być rozpoznawaniem jej chrześcijańskich korzeni. Z biegiem lat zostało to zatracone. – Wnośmy do Unii Europejskiej wartości swej chrześcijańskie kultury, dziedzictwo wieków, depozyt wiary i tradycji, wolnościowe przesłanie Solidarności zespolone z drogą wiary, z dziedzictwem św. Jana Pawła II, promotora europejskiej jedności wspartej na czytelnym fundamencie moralnym. Starajmy się, aby ten związek w większym stopniu uwzględniał interesy narodów, ich tradycje, ich kulturową tożsamość. Ta szansa się zbliża – powiedział arcybiskup.”

52.jpg

53.jpg

47.jpg

74.jpg

76.jpg

44.jpg

71.jpg

77

Kraków czci św. Stanisława

https://jwfotowideo.wordpress.com/2019/05/12/krakow-czci-sw-stanislawa/