Jestem ratownikiem medycznym z 13 letnim stażem. Nie zakrywam twarzy. Zawsze mówię prawdę. Wirus istnieje. Czy u mnie jest strach? Już nie. Czy w TV mówią bzdury? Często tak. Ilość łóżek zajętych to prawda. Nie ma pustych szpitali. Chyba, że trwa akurat dezynfekcja a personel choruje. Zachorowania są wszędzie niedoszacowane.

Stosowałem różne testy, różnych firm. Nie widzę fałszerstwa. Robiliśmy porównania całych paczek różnych producentów. Jeden pacjent, dwa różne testy i nie ma różnicy w wynikach.

Stosowanie soli fiz. to przestępstwo. Zawsze mam bufor. Nie wolno fałszować wyników i zawozić pacjenta zdrowego do chorych.

Test zawsze przeprowadza się używając bufora, który jest w zestawie. Nigdy nie zabrakło mi płynu buforowego, leje się po 5 kropli do każdej probówki. Jeśli by mi się zdarzyło, że skończył się płyn to otwieram nową paczkę testów i mam nowy płyn, do tej pory nigdy nam go nie zabrakło.

Mieliśmy różne rodzaje testów i nie zauważyłem jakiś patologicznych sytuacji. Co do soli fizjologicznej to nie wpadłbym na to, że można jej używać jako zamiennika. Nie wolno czegoś takiego robić to nie zostało stworzone do soli fizjologicznej. Nie wiemy jak sól fizjologiczna działa na test, może to jest normalne działanie, że wychodzą dwa paski. Sól nie służy do wykonania badania tak jak każdy inny płyn.

Nie miałem pacjenta bez objawów z dodatnim testem na Covid-19. Nigdy.

Nie chorowałem i wielu innych medyków również. Na ekipie mamy 12 osób, chorowały 4.

Nigdy nie zawiozę zdrowego pacjenta do chorych. Bez jaj.

Materiał genetyczny to nie to samo co materiał biologiczny.

Czy zarabiamy x2?

TAK. To normalne zachowanie rynkowe. Namów ludzi do niewolniczej pracy za podstawowe wynagrodzenie. Tak działa wolny rynek.

Czy zabijamy ludzi?

JA NIE. A Pan ratownik, jak tak pracuje to pewnie tak.

Dezynfekcja trwa 2 h?

Tak po każdym dodatnim pacjencie.

Czy rozszczelniam kombinezon?

Nigdy.

Czy jest gorąco?

Jak cholera!

Czy jest ciężko.

Jak cholera!

Czy widziałem niewyjaśnione zgony?

Tak, widzę je od 13 lat.

Po szczepieniu nie widzę zdenerwowania, stresu ani innych patologicznych objawów. Objawy poszczepienne to norma. Jestem zaszczepiony i cała moja ekipa też. Nie znam sytuacji zgonu po szczepieniu.

Nie widziałem pustych szpitali.

Nie chorowałem.

To, że gdzieś jest patologia nie znaczy, że tak jest wszędzie.

Pokazuje twarz i nazwisko. Jestem z Gdańska. Zapraszam pokaże jak jest.

Resumując, to nie jest normalna praca. Normalna była przed wirusem.

Ludzie odchodzą i nie chcą pracować, to nie ma innego sposobu jak zapłacić więcej, tak się dzieje w sektorze prywatnym, a więc nie jest dla mnie niczym dziwnym, że dzieje się to w państwowym teraz pierwszy raz.

Dyspozytorzy medyczni również otrzymują dodatek.

Zgoda w tym zawodzie trzeba mieć kręgosłup moralny. Osobiście wolę zarabiać o połowę mniej i pracować w normalnych warunkach. Nie słyszałem takiego hasła przewodniego epidemio trwaj.

Spowiedź Ratownika Medycznego, który potwierdza, że jest prawdziwym medykiem, bo ma dyplom.

Autor: mgr rat. med. Karol Bączkowski
Polski ratownik medyczny, czynny w zawodzie od ponad 12 lat (w myśl ustawy). Pracuje w Systemie Ratownictwa Medycznego w Gdańskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego. Od 2008 r. cykliczne prowadzi szkolenia pierwszej pomocy dla firm prywatnych i instytucji publicznych – liczba szkolonych osób rocznie ok. 1500. Współinicjator Gdańskiego programu urządzeń AED, „Bezpieczny Gdańsk” – 33 urządzenia AED w dostępie publicznym, koszt 1 000 000 zł, finansowany przez miasto Gdańsk. Honorowy dawca krwi. Wykształcenie:
– Studia podyplomowe/Wyższa Szkoła Morska w Gdyni/Studium Wojskowe-Zarządzanie i Bezpieczeństwo -Sytuacjach Kryzysowych
– Kurs ochrony informacji niejawnych/Wyższa Szkoła Morska w Gdyni/Studium Wojskowe
-Kurs z zakresu sporządzania i przetwarzania danych osobowych/Wyższa Szkoła Morska w Gdyni/Studium Wojskowe
– Studia I stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna w Gdańsku kier. Ratownictwo Medyczne/studia stacjonarne
– Studia II stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny kier Zdrowie Publiczne/ studia niestacjonarne
– Liczne kursy zawodowe, obowiązkowe i nieobowiązkowe zgodnie z obowiązkiem kształcenia nałożonym przez ustawodawcę
– Kurs doskonalący dla ratowników medycznych, medycyna katastrof masowych, zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci, postępowanie w udarach mózgu, kardiologia ratunkowa, farmakologia ratunkowa, hipotermia, Ekg w praktyce
– Uprawnienie do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego również w kategoria prawa jazdy C.