Ryszard Petru zapraszał dziś z mównicy sejmowej na wiec pod Trybunałem Konstytucyjnym. Na swojej stronie fejsbukowej zacytował słowa, jakie skierował pod adresem posłanki PiS prof. Pawłowicz. Przyznał, że trzeba mówić głośno, agresja bezimienna w sieci powinna być tępiona. Nieważne kogo dotyczy. Dlatego podżega i sadzi się na trybuna. Wystąpienia pana posła Petru mają na celu dotykać, ranić – cynicznym brzmieniem głosu i ciętością wyrazu. Poseł Petru był przeszkolony u najlepszych…