Przykład nowosądecki

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny

Nowy Sącz, 16 maja 2016 r.

Czy sądy nie wiedzą jak wygląda godło państwowe ?

Nie są zobowiązane do umieszczania godła RP w salach rozpraw ?

Czy prowadzenie rozpraw i wydawanie wyroków w salach gdzie nie ma godła polskiego nie narusza prawa ?