PO, PSL, Nowoczesna – ZBUNTOWANI

//PO, PSL, Nowoczesna – ZBUNTOWANI

PO, PSL, Nowoczesna – ZBUNTOWANI

Kilka słów w sprawie wzajemnego dialogu, który został szczelnie schowany przed Rodakami.

Szanowna Opozycjo,

Znacie ogólnie swoje miejsce w szeregach struktur Państwa? W demokratycznych wyborach społeczeństwo dało Wam mandat zaufania, dzięki któremu pozyskaliście szczytną funkcję Posła. Naród nie opowiadał się za członkami Partii, tylko konkretnymi ludźmi z imienia i nazwiska. Jako Posłowie jesteście członkami Parlamentu, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęliście mandaty dobrowolnie, z radością.

Przez ostatnie pół roku społeczeństwo widzi, że prócz tej radości brakuje Wam podstaw do koordynowania życia państwa – odpowiedzialności za los każdego człowieka żyjącego na naszej ojczystej ziemi. Wyzbyliście się etyki poselskiej zabiegając li tylko o przekrzykiwanie w krytyce obecnego Rządu.  Ze swojej strony nie czynicie niczego, co należy do Waszych obowiązków.

Panie i Panowie,

Świadczycie pracę w oparciu o przepisy Ustawy, która nakłada na Was nie tylko prawa, ale nade wszystko obowiązki.

U S T A W A
z dnia 9 maja 1996 r.

O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1.

  1. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu.
  2. Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani.

Art. 2.

  1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu poseł składa na posiedzeniu Sejmu ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Art. 20.

  1. Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.

W dniu dzisiejszym Marszałek Sejmu będący najwyższym przedstawicielem izby niższej, druga najważniejsza osoba w państwie prosi o spotkanie, podjęcie dialogu właśnie Was, Posłów ze wszystkich ugrupowań.

NIE! – Chórem wypowiadają swój sprzeciw leaderzy Partii.

Pan Schetyna, Petru, Kosiniak – Kamysz mają swoją wizję. To oni organizują spotkanie. Termin wyznaczony na środę, na ich warunkach i „basta”.

Jak długo jeszcze te Wasze NIE, SPRZECIW, DEMOKRACJA, DYMISJA będzie grzmiało z mediów? Ile macie w sobie zapasu buty, cynizmu, bezczelności, by swoimi postawami manipulować Polaków. Odmowa dyktowana okazaniem swojej beznadziejnie durnej siły, czemu ma służyć?

Wyciszcie się, schowajcie swoje emocje i zacznijcie w końcu pracować. Proponuję, by w Parlamencie powstał Zespół do lustrowania działań wszystkich Posłów w terenie.

Comiesięczne sprawozdania, co zrobiłam/ zrobiłem na rzecz X, Y, Z. Jakie wypłynęły projekty, plany, w jakich obszarach i kto jest ich autorem? Ile osób odwiedziło, uzyskało pomoc w biurze poselskim.

Trudno rozliczać Waszą pracę, za którą pobieracie spore pobory od podatników, którzy są Waszymi PRACODAWCAMI. Za huk, krzyk, butę pobory się nie należą. Proste. Chcemy wiedzieć, kto jest skuteczny, kto dba o jednostki, aby wydać ocenę pracy za okres kadencji.

Scena polityczna pomyliła się wielu Posłankom, Posłom z nędzną sztuką wystawianą na deskach teatru. To nie ta scena Panie i Panowie. To jest POLSKA – Nasza Ojczyzna.

Dzisiejszy dzień przeważy o Waszej ocenie, jako tych, którzy mają pomagać, dyskutować, wspierać rozwój Polski. Zlekceważenie zaproszenia, brak udziału w rozmowie, do której zaprasza Pan Marszałek będzie czytelnym dowodem, jak szanujecie Polaków.

Właśnie budynek na Wiejskiej jest miejscem do dialogu. Na ulicy nie rozwiązuje się problemów. Chyba, że taka Wasza wizja promowania naszego kraju. Jeżeli tak- opuście swoje gabinety, ustawcie biurka na skwerach, ulicach i debatujcie, podejmujcie decyzje z korzyścią dla ludzi.

Usłyszymy wszyscy, o co komu chodzi , kto jakie tematy podejmuje.

Trybunał, to nie jedyny temat do rozmowy. Pokażcie projekty naprawcze służby zdrowia, edukacji, ZUS, innych ubezpieczycieli, opieki socjalnej, redukcji bezrobocia , wzrostu głodowych wynagrodzeń, inne.

To są tematy, które interesują  społeczeństwo. W tym obszarze  zmowa milczenia opozycji  utrzymuje się na równym poziomie.

ZERO POMYSŁÓW.

 

 

 

By |2016-05-17T14:13:15+00:00Maj 17th, 2016|Polityka|Możliwość komentowania PO, PSL, Nowoczesna – ZBUNTOWANI została wyłączona

About the Author:

Małgorzata Klemczak
Prowadzi Kancelarię Doradczą. Znajomość przepisów prawa pozwala na obserwację braku poprawnego ich stosowania w różnych obszarach życia. Dziennikarka, autorka książki „ Autyzm chaotyczny taniec umysłu” Udziela się społecznie w środowisku osób niepełnosprawnych. Znana Internautom jako „Babcia Gosia”. Jej Motto życiowe: „Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna, to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko” – Albert Einstein.
Google+