Pomimo, że sitwa, która rządziła w minionych latach Miastem i Gminą nie może pogodzić się z utratą władzy, to bezkomromisowy samorządowiec skutecznie realizuje swój program wyborczy. Podsumowanie trzech lat pracy Karola Rajewskiego na stanowisku Burmistrza Błaszek nakierowane na rozwój gminy we współpracy z radnymi, pracownikami Urzędu, współpracownikami i kierownikami jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcami gminy.