Konferencja „Polityka historyczna – aspekty międzynarodowe” – Kraków, 31 maja 2017

Kluczowe wyzwania polskiej polityki historycznej w wymiarze międzynarodowym

Moderator: dr Katarzyna Korzeniewska, Ośrodek Myśli Politycznej

dr Maciej Korkuć (OIPN w Krakowie, Akademia Ignatianum) – Rosja – wyzwania i zagrożenia