W sobotę 5 października 2019 roku w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego, wybitnego działacza opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej, twórcę „Solidarności Walczącej”, Marszałka Seniora VIII kadencji Sejmu RP. Po mszy św. odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zasłużony i niezłomny bohater Polski Niepodległej pochowany został z najwyższymi honorami na powązkowskim Cmentarzu Komunalnym. Obecni na pogrzebie politycy i najwyżsi dostojnicy państwowi jednoznacznie podkreślali wybitną rolę Kornela Morawieckiego w budzeniu i budowaniu świadomości niepodległości i suwerenności Polski i Polaków. W pogrzebie uczestniczył także poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus.

Arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii pogrzebowej mówił o zmarłym, jako o nosicielu Polski i jej Niepodległości: „To on podjął osobisty, w pełni świadomy trud, aby ją nieść jak żagiew, jak płomienie. Był przy tym nieustannie zatroskany, aby ta żagiew nigdy nie obróciła się w popiół, a jej płomienie nie utraciły swego blasku”.

Prezydent RP Andrzej Duda przypomniał, że Kornel Morawiecki nie godził się na półśrodki. „On chciał wolnej Polski, on chciał niepodległej Polski, nie godził się na żadną inną. Był po tym względem niezłomny. Był atakowany, wyśmiewany, krytykowany, był więziony, deportowany właśnie dlatego, że chciał Polski niepodległej i nie godził się na żadne kompromisy” – mówił Prezydent, równocześnie podkreślając, że Kornel Morawiecki „doskonale rozumiał, co to znaczy wolność gromadzenia się, wolność wypowiedzi, wolność słowa, demokracja i wspólnota. I że właśnie wspólnym działaniem najprędzej zbudujemy silne państwo, niepodległą rzeczywiście Rzeczpospolitą, której tak bardzo pragnął. Ma ją dzisiaj. Walnie się do niej przyczynił” – dodał Prezydent.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński określił zmarłego jako wpisanego w łańcuch polskich insurgentów, niosących bezkompromisową ideę powstańczą w imię Niepodległości Polski, tego, który przywrócił Polsce tę ważną tradycję „która trwała co najmniej od Konfederacji Barskiej poprzez powstania narodowe, wydarzenia I wojny światowej, Legiony, konspirację II wojny światowej i działalność Żołnierzy Wyklętych”. Jak podkreślił, Kornel Morawiecki „stworzył organizację, która nawiązując do Solidarności, będąc w jakiejś mierze w szerszym tego słowa znaczeniu częścią Solidarności, jednocześnie stawiała sobie zadania najdalej idące, zadania odnoszące się właśnie do odzyskania niepodległości”. Przypomniał, że zmarły konsekwentnie odrzucał nie tylko komunizm, ale także postkomunizm.

Grób Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego tonie w wieńcach, kwiatach i licznych banerach:

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP oraz wideo: Wojciech Szpura