Zakłamywanie prawdy historycznej trwa. – Od długiego już czasu, w granicach 1 marca, szczególnie wtedy, mamy do czynienia z wieloma wystąpieniami różnych osób, różnych mediów, które usiłują podważać autorytet Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. Usiłują deprecjonować to co robili. Bardzo często przytaczane są zdania, które są wyciągnięte tak naprawdę z tych kanonów propagandy komunistycznej, są często cytowane nawet fragmenty wyroków z lat 40′, 50′ czy aktów oskarżenia. O czym to świadczy? Tak naprawdę o trwałości tej czarnej komunistycznej propagandy – mówi prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN i szef zespołu poszukującego szczątków Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych w całej Polsce w wywiadzie z Cezarym Krysztopą. Tego samego kiedy przeprowadzono ten wywiad prof. Szwagrzyk otrzymał Nagrodę Człowieka Roku 2016 Tygodnika solidarność.

Polacy nie zapominają o prawdziwych bohaterach. – Młode, wbrew temu co mówią niektóre media, bardzo patriotyczne pokolenie Polaków, upomniało się o swoich dziadków, o swoich pradziadków. Jest to ruch masowy, oddolny, piękny. Nie zadekretowany przez nikogo. I myślę, że u części spadkobierców idei komunistycznej w Polsce jest to strach. Strach, że jest to taka silna idea, piękna idea, przy której tysiące Polaków się gromadzi. I z każdym rokiem to święto ma coraz większy zasięg i w kraju i zagranicą – podkreśla prof. Krzysztof Szwagrzyk.