229 wystąpień sejmowych oraz 168 interpelacji to liczby oddające tylko formalną statystykę mojej parlamentarnej aktywności. Nie są mi obojętne Państwa sprawy i problemy, które pomagałem rozwiązać jako poseł. Podjąłem ponad 400 spraw i interwencji zgłoszonych przez obywateli. Jestem zawsze blisko ludzi, a Wasze sprawy są moimi! W wyborach do Sejmu 13 października 2019 roku proszę o Państwa głos.

Opowiadam się za:
– tradycyjnym polskim systemem wartości, w którym najważniejsza jest rodzina;
– pozostawieniem w rękach Polaków pieniędzy, które zarabiają;
– płaceniem podatków w miejscu, w którym się pracuje oraz prowadzi działalność gospodarczą – a nie unikaniem ich płacenia, jak robią to wielkie korporacje, wyprowadzając zyski za granicę;
– szacunkiem państwa do obywateli i obywateli dla państwa, dbałością państwa o obywateli i ich bezpieczeństwo;
– polską racją stanu i prymatem polskiego prawa nad rozwiązaniami narzucanymi z zewnątrz;

Sprzeciwiam się patologicznym powiązaniom politycznym, w których nie dba się o dobro zwykłych obywateli, ale umacnia układy.

Jako poseł VIII kadencji Sejmu RP udowodniłem, że w polityce można działać dla dobra ludzi w zgodzie z sumieniem i polską racją stanu. Pokazałem to, angażując się w:

Sprawę budowy Zbiornika na Skawie w Świnnej Porębie – Jeziora Mucharskiego.
Zwróciłem uwagę władz na błędy i przeciąganie się budowy oraz zmusiłem rządzących do poważnego potraktowania lekceważonych wcześniej problemów osuwisk, dróg lokalnych wokół zbiornika, oraz podjęcie działań dla ochrony środowiska naturalnego i udostepnienia jeziora i terenów wokół niego lokalnym samorządom i mieszkańcom oraz regulacją stanu retencji wód w Polsce;

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Wielokrotnie interweniowałem, by podejmowano śledztwa w sprawach serii pożarów na składowiskach odpadów, a także sieci 5G;

Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym dotkniętym autyzmem i chorobą Aspergera.
Podjąłem szereg działań na rzecz uzyskiwania przez niepełnoletnie osoby niepełnosprawne tzw. punktu 7, przyznającego prawo do pomocy materialnej dla opiekunów dzieci z autyzmem i chorobą Aspergera. Wspieram działania podejmowane dla zapewnienia dalszej opieki chorym, którzy ukończyli 16 lat i utracili prawo do świadczeń, podjąłem szereg interwencji na rzecz osób niepełnosprawnych krzywdzonych wadliwymi decyzjami lub złym traktowaniem przez instytucje i urzędy;

Zwalczanie lokalnych sitw oraz patologicznych układów i powiązań polityczno-biznesowych.
Interweniowałem w organach ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w wielu zauważanych przeze mnie oraz zgłaszanych przez mieszkańców przypadkach nieprawidłowych rozstrzygnięć prawa lokalnego, preferujących korzyści ludzi powiązanych ze środowiskami władzy, a szkodliwych dla ogółu mieszkańców. Sprzeciwiłem się patologii układów władza-biznes w Wadowicach i innych gminach w całej Polsce;

Przywracanie polskiej pamięci historycznej.
Uczestniczyłem w projekcie przypominającym dokonania polskich bohaterów narodowych: gen. Ryszarda Kuklińskiego, byłem opiekunem naukowym projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Podejmowałem inicjatywy upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych walczących z okupantami: hitlerowskim i komunistycznym w naszym regionie i Polsce oraz wspierałem działania IPN na rzecz przywracania prawdy historycznej.
Działanie na rzecz przeznaczania środków publicznych na cele zgodne z budżetem oraz pomoc w ludzkich sprawach

Zwróciłem uwagę na opłacanie przez ZUS z pieniędzy podatników usług prywatnych kancelarii prawnych, należących do prawników zatrudnionych na etatach w ZUS . Dzięki mojej interpelacji zostały zmienione przepisy dotyczące zawyżanych wcześniej honorariów dla prawników, wypłacanych przez ZUS z pieniędzy podatników;

Pracuję w Sejmie w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w jedenastu zespołach parlamentarnych, m.in. na rzecz strażaków, żołnierzy, policjantów, kombatantów i środowisk kresowych. Zgłosiłem ponad 180 interpelacji oraz 10 zapytań poselskich do przedstawicieli poszczególnych resortów, ponad 240 razy występowałem w imieniu Klubu Kukiz’15, który reprezentowałem także w negocjacjach z rządem, m.in. a sprawie nauczycieli oraz lotów o statusie HEAD. Działam także w stałych grupach parlamentarnych: polsko-czeskiej, polsko-niemieckiej i polsko-słowackiej oraz grupie Polska-RPA.

Szanowni Wyborcy,
minęły cztery lata kadencji, w której jako poseł Ruchu Kukiz15 wybrany w okręgu numer 12 starałem się godnie reprezentować nasze wspólne sprawy.

229 wystąpień sejmowych oraz 168 interpelacji to liczby oddające tylko formalną statystykę mojej parlamentarnej aktywności.

Nie są mi obojętne Państwa sprawy i problemy, które pomagałem rozwiązać jako poseł. Podjąłem ponad 400 spraw i interwencji zgłoszonych przez obywateli.

Dzisiaj nasze postulaty wzięło na sztandary Polskie Stronnictwo Ludowe, z list którego startujemy w ramach Koalicji Polskiej.

Chcemy systemu podatkowego przyjaznego obywatelom, dostępnej służby zdrowia, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zdrowego środowiska, w którym żyjemy oraz więcej prawdziwej, nie partyjnej demokracji.

Proszę Państwa o oddanie głosu na naszych kandydatów, którzy startują z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jestem zawsze blisko ludzi, a Wasze sprawy są moimi!

Postuluję:

 1. możliwość startu indywidualnego (JOW) do Sejmu (a nie tylko z list partyjnych) dla każdego Obywatela;
 2. możliwość głosowania przez internet (e-głosowanie);
 3. możliwość odwołania posła w trakcie kadencji;
 4. e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw;
 5. obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum krajowym do 30 % i obowiązek dostosowania się do jego wyniku przez władze;
 6. wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sędziów Pokoju bezpośrednio przez Obywateli;
 7. dobrowolność w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców;
 8. emerytury i renty zwolnione z podatku;
 9. 50 % udział Odnawialnych Źródeł Energii w polskim miksie energetycznym i obniżenie do 8 % VAT na zieloną energię;
 10. wprowadzenie ustawy antykorupcyjnej i wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za korupcję;
 11. opracowanie programu retencji wód, zagospodarowanie Jeziora Mucharskiego i innych akwenów dla pożytku mieszkańców;
 12. dbałość o polską tradycję oraz pamięć historyczną;
 13. wprowadzenie form wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 14. odpolitycznienie administracji, likwidację barier biurokratycznych i uproszczenie prawa;
 15. podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30.000 złotych.

Mieszkam w Wadowicach. Jestem doktorem habilitowanym historii XX wieku i dydaktyki historii, profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Opublikowałem dwie książki i ponad sto artykułów naukowych w językach polskim, niemieckim, angielskim i francuskim, czeskim. Wygłosiłem kilkadziesiąt referatów na konferencjach w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji. Działam publicznie od niemal zawsze. Byłem samorządowcem, jestem posłem VIII Kadencji Sejmu RP.

Moja oficjalna strona poselska: http://poselbrynkus.pl/
Oficjalny profil na Facebooku: https://www.facebook.com/brynkusjozef/

Lista nr 1 – Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Brynkus Józef
 2. Kała Józef
 3. Herbut Dawid Julian
 4. Zawadzki Grzegorz Roman
 5. Dębińska Maria
 6. Gołąb Katarzyna
 7. Bolek Magdalena
 8. Bedra Renata Barbara
 9. Michalec Sylwia
 10. Sikora Marek Andrzej
 11. Hyjek Ewa Maria
 12. Pająk Dorota
 13. Jakubowski Tomasz Marek
 14. Kierpiec Daniel Józef
 15. Górecki Andrzej
 16. Motyka Miłosz Maksymilian

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PSL.