Gorące lato czeka pracowników włoskiego koncernu w Polsce. Czy powtórzy się scenariusz sprzed ponad 20 lat i wybuchnie kolejny strajk okupacyjny w tyskiej fabryce Fiata? Jak ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland w dniu 9 czerwca 2015 roku (wtorek  w godz. 13.30 – 15.00 na parkingu przed bramą Zakładu Karoserii FCA Poland (dawniej Fiat Auto Poland) w Tychach przeprowadzi protest /pikietę/ o prawo do rokowań płacowych oraz godnych wynagrodzeń. W akcji protestacyjnej wezmą udział związkowcy z regionów Śląsko-Dąbrowskiego i Podbeskidzia solidarnie wspierając związkowców z Fiata.

Pracownicy firmy globalnej mówią STOP i sprawdzam. – Wobec ciągłego blokowania i ignorowania ustawowej procedury sporu zbiorowego, naruszania gwarantowanych praw pracowniczych i związkowych, jak również łamania podstawowych zasad dialogu społecznego przez dyrekcję FCA Poland (dawniej Fiat Auto Poland) oraz jej spółek zależnych i kooperujących Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” FCA Poland S.A. podejmuje zdecydowane działania celem wsparcia walki pracowników FCA Poland oraz spółek zależnych i kooperujących o poszanowanie ich prawa do rokowań płacowych oraz godnych wynagrodzeń – informują reprezentanci załogi. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że będzie to już kolejna pikieta protestacyjna przed tyskim zakładem, poprzednie odbyły się w styczniu oraz marcu 2015 roku.

Zapowiadane działania związkowców będę częścią szerszej akcji protestacyjnej – zaplanowanej na 9 czerwca 2015 r. przed zakładem FCA Poland w Tychach po dokonanej blokadzie drogi w dniu 28 maja 2015 r. w Tychach. Ponadto za pośrednictwem parlamentarzystów zostanie przygotowane wystąpienie do Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości o przeprowadzenie w ramach zewnętrznego nadzoru kontroli postępowań prowadzonych w związku z naruszaniem procedury sporu zbiorowego w FCA Poland i spółkach zależnych (m.in. Sistema Poland, Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko i Denso Thermal Systems Polska) przez rejonowe prokuratury i sądy.

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce zasadniczym aktem prawnym określającym ramy i narzędzia rozwiązywania sporów pomiędzy pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe a pracodawcą jest ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tymczasem dyrekcja FCA Poland, jak również zarządy jej spółek zależnych i kooperujących od lat demonstracyjnie ignorują zarówno dialog społeczny prowadzony zgodnie z ustawowymi przepisami, jak również związki zawodowe oraz pracowników, którym od czterech lat odmawia się nie tylko prawa do zbiorowej podwyżki płac, ale nawet prowadzenia rzetelnych negocjacji i rokowań płacowych!

Jednocześnie wszyscy pracodawcy przez cały czas bezzasadnie starają się podważać istnienie sporu zbiorowego – co niestety staje się już powszechną patologią – odmawiają podpisywania protokołów rozbieżności, a nawet, jak miało to miejsce w latach 2011-12, odmawiając rozpoczęcie mediacji mimo wyznaczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej mediatora w trwającym wówczas wielozakładowym sporze zbiorowym. Takie działania FCA Poland oraz jej spółek zależnych i kooperujących noszą wszelkie znamiona zmowy pracodawców, mającej na celu maksymalizację zysków międzynarodowych korporacji kosztem wynagrodzeń polskich pracowników oraz w oczywisty sposób stanowią naruszenie norm konstytucyjnych, gwarantujących prawo do rokowań w celu rozwiązania sporów zbiorowych (art. 59 ust. 2 Konstytucji RP) oraz stanowiących, iż podstawą ustroju gospodarczego naszego kraju jest społeczna gospodarka rynkowa oparta m.in. na dialogu i współpracy partnerów społecznych (art. 20 Konstytucji RP).

Niestety równocześnie kompletnie bezradne wobec samowoli pracodawców, szczególnie kontrolowanych przez obcy (międzynarodowy) kapitał, takich jak FCA Poland okazują się w ostatnich latach organy państwa polskiego. Mimo, że ich ustawowym zadaniem jest egzekwowanie przestrzegania prawa, to najczęściej i najchętniej dążą one do umorzenia postępowań zgłaszanych przez związki zawodowe, wbrew oczywistemu interesowi społecznemu.

Zmowa pracodawców, z którą mamy do czynienia w FCA Poland oraz jej spółkach zależnych i kooperujących prowadzi zarówno do pozbawienia pracowników kodeksowego prawa do godnego wynagrodzenia, jak również narusza konstytucyjne fundamenty społeczno-gospodarczego ustroju naszego kraju, zmieniające Rzeczpospolitą Polską z państwa prawa w kraj liberalnego bezprawia. Takie praktyki pracodawców wymagają zdecydowanego przeciwdziałania zarówno naszego Związku, jak również zmobilizowania – wręcz zmuszenia – organów państwa odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku prawnego, do rzetelnego wypełniania powierzonych im zadań.

Naszym wspólnym celem musi być bowiem zastąpienie obecnego dyktatu i zmowy pracodawców merytorycznymi rozmowami ze związkowcami w trybie rokowań oraz doprowadzenie do pełnego poszanowania zasad partnerstwa i dialogu społecznego. Czy to oznacza, że Prokurator Generalny i Minister sprawiedliwości wkroczy do gry? Pracownicy FCA Poland w Tychach zdecydują się na strajk generalny?