Transmisja online koncertu fortepianowego, Tomasza Trzcińskiego pt. – „Niezwyciężonym” w Muzeum Powstania Warszawskiego – sala Pod Liberatorem. Prowadzący wydarzenie: Małgorzata Kupiszewska oraz Michał Siwiec-Cielebon.

Projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, współfinansowany jest przez MSZ, MON, NCK, Fundację PZU i Fundację PKO BP, a wspierany przez MEN i MSWiA oraz BBN. Chcemy przekonać młode pokolenie Polaków, że wywodzi się z narodu silnego wartościami płynącymi z tradycji, chrześcijaństwa i tolerancji, przy jednoczesnym otwarciu na współpracę i postęp.