Podczas pobytu RPO Adama Bodnara w Bielsku-Białej w dniu 18.10.2017r. wręczyłem oficjalny wniosek o ponowne zbadanie materiałów NIK, dokumentacji Prokuratury w Warszawie oraz Umowy Definitywnej z Fiatem pod kątem naruszenia Praw Obywatelskich ponad 25.ooo byłych pracowników FSM poprzez pozbawienie ich praw majątkowych do puli bezpłatnych akcji pracowniczych.

Pan Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził własnym podpisem przyjęcie wniosku, a ponadto umożliwił mi ponad pół godzinne spotkanie z prawnikiem RPO, którego mogłem szczegółowo zapoznać z tematem. Pan Adam Bodnar stwierdził, że sprawy akcji pracowniczych są mu bliskie merytorycznie i na pewno RPO zajmie się tematem FSM.

Warto zaznaczyć, że drugim tematem, który został poruszony była sprawa RAŚ i w bezpośredniej rozmowie jaką miałem możliwość odbyć z RPO Adam Bodnar wyraził obawę, że Polska może wkrótce mieć ten sam problem jaki ma teraz Hiszpania z Katalonią. Na moje pytanie dlaczego Policja chroni antypolskie marsze RAŚ, odpowiedział, że: (…)”RAŚ jest organizacją legalną, jednak organizowanie kotr-manifestacji przeciw RAŚ też jest legalne„(…)

Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się również do sprawy przewlekłości postępowań w naszych sądach.