BOR powinien mieć uprawnienia operacyjne, ograniczone do specyfiki działania tej służby. Co to jednak znaczy „wykrywanie przestępstw przeciwko Polsce”? O tym i o innych sprawach w dzisiejszej KChT.

Powiedziałem w KChT i powiem to tutaj: nigdy nie zrozumiem i nigdy nie zaakceptuję polskiego polityka, który przyłącza się do nagonki na Polskę. W ten sposób były polski premier staje się rzecznikiem sił, które do tego doprowadziły. Obowiązkiem każdego obywatela Polski jest obrona naszego kraju, nawet jeśli rządzi nim ugrupowanie, którego nie popiera. Albo jest się patriotą, albo zdrajcą. Tertium non datur.

W odróżnieniu od wielu nie użyje wulgarnego języka.

KChT 072 – SOP czyli BOR prowadzący wywiad i kontrwywiad.