Msza św. dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Władysława Gurgacza TJ w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Kolegium Ojców Jezuitów Stara Wieś, 20 sierpnia 2017 roku.

[zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

Msza św. była spełnieniem ostatniej woli ks. W. Gurgacza,  który po ogłoszeniu wyroku śmierci, 14 sierpnia 1949 roku napisał list do swego przełożonego,  Prowincjała Zakonu o. Wojciecha Krupy TJ, prosząc o Mszę św. dziękczynną za dar swego kapłaństwa. Korespondencja ta do Prowincjała nie dotarła. Nie została w ogóle wysłana z więzienia. 

1

18

19

20

2.jpg

3

15

7

5.jpg

8

14

9

10

11

12

22

23