28.04.2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku odbyło się spotkanie z wiceministrem MON Wojciechem Kurkiewiczem, który przyjechał z oddalonego 500 km Radomia. Gdy z mężem weszliśmy do auli było już sporo ludzi, a pan minister rozmawiał z naszymi radnymi Krzysztofem Grylakiem i Tomaszem Klonowskim. Po pewnym czasie dołączył radny Jarosław Kondys. Rozpoczęło się ono kilka minut po godz. 17.00. Po oficjalnym przedstawieniu zaproszonego gościa przez T. Klonowskiego zaczął on ok. półgodzinne wystąpienie.

Odnosząc się do naszego spotkania wyjaśnił, że jeździ po Polsce i spotyka się z mieszkańcami miast i wsi by dowiedzieć się o problemach i propozycjach lokalnych społeczności. Na ich podstawie opracowany jest program na następne lata.

Tak samo było w latach 2013-14. Na podstawie rozmów z wyborcami został wypracowany program który obecnie jest realizowany. To na jego podstawie nastąpiła reforma oświaty, zostawienie rodzicom decyzji czy chcą posłać swe dzieci do szkoły w wieku 6 czy 7 lat, powrócenie do uprzedniego wieku emerytalnego, zaprzestanie odbierania dzieci przez sądy z powodu biedy, powstał program 500+ i Mieszkanie+, nastąpiła repolonizacja banków, darmowe leki po skończeniu 75 lat, itd.

Odnosząc się do wojska skrytykował to, że dziś wojsko zamiast służyć pracuje od godz. 7.00 do 15.00, oraz ochranianie jednostek wojskowych przez agencje ochrony, na które MON wydaje rocznie 650 mln zł.

Omówił też w skrócie „piątkę” Morawieckiego, czyli ambitny plan szefa rządu, który zakłada zrealizowanie ważnych programów społecznych, gospodarczych, inwestycji lokalnych oraz działanie na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Następnie uczestnicy zadali mnóstwo pytań m.in.

Czy PiS okłamuje swoich wyborców i po cichu przyjmuje muzułmańskich imigrantów, bo tak wynika ze słów min Czaputowicza?

Dlaczego w Polsce nie pyta się Polaków w ważnych sprawach jak to ma miejsce na Węgrzech, gdzie każdorazowo w żywotnych kwestiach dla narodu do każdej rodziny wysyła się kwestionariusz i dopiero na podstawie uzyskanych odpowiedzi podejmuje się decyzje?

Czy dobra zmiana nie obejmuje etyki, bowiem sposób odwołania premier B. Szydło i A. Macierewicza świadczą o tym, że PiS nie szanuje ludzi?

Czy powstanie biuletyn informacyjny dla ludzi prawicy?

Czy żołnierze zawodowi przechodzą badania lekarskie?

Czy będą rozwijane wojska OT i problemach z ich wyposażeniem?

Czy będzie zmieniona siatka płac w wojsku, by pracownicy cywilni wojska zarabiali więcej?

Co ze szkoleniem rezerwistów?

Czy będzie powrót do poboru i czy powróci szkolenie wojskowe w ramach studiów wyższych?

Co z opiekunami osób dorosłych (po udarach, wylewach, wypadkach), którzy opiekując się obłożnie chorymi nie mogą podjąć pracy? Padła propozycja by te lata wliczać do stażu pracy.

Jak rząd może przeciwdziałać samorządom sabotującym decyzje rządu?

Czy przywrócone zostaną średnie szkoły medyczne?

Itd.

Szkoda, że pan Minister nie odniósł się do pytań według mnie bardzo ważnych, tj. dlaczego rząd przed podjęciem ważnych decyzji nie wysyła do Polaków kwestionariuszy z zapytaniem o ich zdanie oraz o nieszanowaniu ludzi przez PiS (premier B. Szydło, minister A. Macierewicz).

Chętnych do zadawania pytań było dużo więcej, lecz pan minister miał jeszcze spotkanie z wyborcami w Działdowie. Po zakończeniu spotkania przy gromkich oklaskach radny Krzysztof Grylak wręczył gościowi w imieniu mieszkańców przepiękny album.

Warto było spotkać się z panem ministrem.

Foto: Liliana i Zdzisław Borodziuk