W dniu 25.11.2019 w Malborku w bistro „Na Fali” odbyło się powyborcze spotkanie z posłami PiS. Rozpoczęło się ono o godz. 18.00 wraz z przybyciem posłów Kazimierza Smolińskiego i Kacpra Płażyńskiego po kilkunastu minutach dołączył do nich Tadeusz Cymański.

W imieniu zebranych, gości przywitali Tomasz Klonowski i Krzysztof Grylak gratulując wybrania do Sejmu i życząc sukcesów w pracach sejmowych dla dobra naszej Ojczyzny Polski.

Następnie zabrał głos poseł Kazimierz Smoliński, który podziękował zebranym za prowadzenie kampanii wyborczej i oddanie na niego głosu. Zaapelował do wszystkich by aktywnie włączyli się do kampanii prezydenckiej której wyniki mogą przesądzić o tym, kto będzie miał realną władzę w Polsce. Odnosząc się do wet prezydenta Dudy stwierdził, iż mimo wszystko nie ma dla tej kandydatury alternatywy.

Również poseł K. Płażyński podziękował za oddanie na niego głosu i poparł apel K. Smolińskiego o zaangażowanie się w kampanię prezydencką.

Odnosząc się do wypowiedzi T. Cymańskiego, to jak zwykle dużo słów a mało treści.

Po ich wystąpieniu kilka osób nawiązując do ich wypowiedzi, m. in. stwierdziło, że prezydent A. Duda ma negatywny elektorat który na niego nie zagłosuje, bowiem wetując ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości zraził go sobie bezpowrotnie. Uważają, że to dzięki niemu sądy wydają wyroki które są zaprzeczeniem sprawiedliwości m. in. uniewinnienie Najsztuba, uchylanie decyzji komisji weryfikacyjnej dotyczących nieruchomości.
Padła też prośba by Malbork został ujęty w programie budowy 100 obwodnic.

Korzystając z okazji poinformowałam zebranych o organizowanej przez pana Sebastiana Kucharczyka w kwietniu 2020 r kolejnej pielgrzymce do Smoleńska i Katynia w 10-tą rocznicę katastrofy smoleńskiej i 80-tą mordu NKWD na polskich oficerach w Katyniu. Trasa jest niezwykle atrakcyjna bowiem będzie również trzydniowy pobyt w Moskwie. Wszelkie informacje dotyczące programu są podane na portalu pressmania.pl, lub można skontaktować się z samym organizatorem wyjazdu panem Sebastianem wchodząc na stronę Klubu Gazety Polskiej w Starogardzie Gdańskim na której jest szczegółowy program i kontaktowy numer telefonu.

Organizatorzy spotkania z posłami przygotowali ciepłą przekąskę po której odbyły się indywidualne wymiany poglądów i opinii. Po raz pierwszy rozmawialiśmy ja i mąż z panem posłem Kacprem Płażyńskim. Okazał się bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem posiadającym dużą wiedzę ogólną jak i zawodową.

Na zakończenie zrobiliśmy wszyscy wspólną fotkę. Kto chciał mógł również zrobić sobie zdjęcie z poszczególnymi posłami. Chciałam podziękować organizatorom za bardzo sympatyczne spotkanie z posłami. Przebiegało ono w przemiłej atmosferze. Dzięki temu następuje konsolidacja i zacieśnienie więzi prawicowego środowiska.

Foto : Liliana i Zdzisław Borodziuk