Zdaniem, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermans’a., w Europie nasila się islamofobia. I stwierdza on , że to na europejskich politykach i przywódcach spoczywa odpowiedzialność za to, by rozwiewać lęki obywateli przed uchodźcami z krajów muzułmańskich.

Przytoczę za interią słowa owego „polityka” i urzędnika Komisji „Europejskiej”

– Niektóre publiczne wypowiedzi polityków w całej Europie i inne formy manifestacji strachu w społeczeństwach europejskich w obliczu napływu uchodźców często związane są z faktem, że większość uchodźców to muzułmanie. I jako muzułmanie czasem(!) uważani są oni za zagrożenie dla kultury europejskiej czy lokalnej – powiedział Timmermans na konferencji prasowej w Brukseli. Jak dodał – naturalne jest to, że ludzie obawiają się nieznanego. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że zagraża nam terroryzm, Państwo Islamskie, to takie obawy nie mogą zaskakiwać. Odpowiedzialność polityków i przywódców w UE polega na tym, aby przedstawiać te problemy we właściwej perspektywie. Należy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, ale jednocześnie powstrzymać tę tendencję do uogólniania i oskarżania całej społeczności muzułmańskiej o zagrażanie naszej społeczności – dodał.

– Należy wyraźnie pokazać, że przytłaczająca większość muzułmanów żyjących w Europie – zarówno ci, którzy są tu od dawna, jak i ci, którzy dopiero przybyli – nie są żadnym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa, ale wręcz je wzbogacają – podkreślił Timmermans

Ponieważ należymy do Europy, do Uni Europejskiej,  której jednym z najwyższych urzędników jest ten człowiek ( jako Minister Spraw Socjalnych pierwszy gardłował o wydalenie Polaków z Holandii,  jeśli stracili pracę, nie zależnie od przyczyny. Punkt widzenia, zależy do punktu siedzenia), nasz rząd  jest  podporządkowany takim ludziom i ich słowom.

Czego więc możemy się spodziewać jeśli zrządzeniem głosujących, ten SYSTEM , system Bandy Czworga(PO PiS (mimo przystojnego Prezydenta/ SlD i PSL) przychylny Brukseli, jawnie i jasno opowiadający się za naszą zależnością od UE zostanie dalej u sterów, ?

Przeanalizujmy słowa tego Europejskiego Urzędnika,

FT – Niektóre publiczne wypowiedzi polityków w całej Europie i inne formy manifestacji strachu w społeczeństwach europejskich w obliczu napływu uchodźców często związane są z faktem, że większość uchodźców to muzułmanie

<<< czyli, oczekujemy publicznego zakazu mówienia, że uchodźcy to muzułmanie, że  niosą ze sobą islam.

FT- I jako muzułmanie czasem uważani są oni za zagrożenie dla kultury europejskiej czy lokalnej

– oczekuje pojawienia się peanów na temat ich kultury i dobroci Saudów, pomniejszaniu naszej kultury, przemilczaniu ich świąt , obyczajów tych niezgodnych wrogich nam przeciwnych wartościom Europejskim, Chrześcijańskim naturalnym, ludzkim. Dążenie do dyfuzji.

FT naturalne jest to, że ludzie obawiają się nieznanego

>>>> Dozgonnie wdzięczna , ze mam jeszcze to prawo, ale  zwyczajnie nie mam ochoty poznawać  każde nieznane, , czy ktoś mnie o to w ogóle zapytał 🙁

FT Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że zagraża nam terroryzm, Państwo Islamskie, to takie obawy nie mogą zaskakiwać.

>>>> Dlaczego więc narażasz Panie Timmermans Europejczyków na to? Sam mówisz, że Europejczycy te obawy mają uzasadnienie i nie są one niczym zaskakującym, czyli zdajesz sobie sprawę z zagrożenia.  Jak Ty, jako urzędnik Organizacji mającej troszczyć się i dbać o rozwój Europy, jej spokój i dobrobyt, zgadzasz się na to? Na stwarzanie tego zagrożenia?

FT. Odpowiedzialność polityków i przywódców w UE polega na tym, aby przedstawiać te problemy we właściwej perspektywie.

>>> o coraz ciekawiej , Zapytam ,czyjej perspektywie Panie Wiceprzewodniczący? Uważa Pan, że ludzie nie widzą, nie słyszą i nie czytają? Że narody, społeczeństwo Europy,  jest tak głupie , że samo nie jest w stanie stwierdzić co mu zagraża, co nie, co dla niego dobre ? kto ma na na właściwą perspektywę naszego poczucia bezpieczeństwa? Bo organizacja taka jakUE raczej nie, i działa wręcz na szkodę Europy, na jej kulturę, religie i ludność, na spokój i byt.

Czy Pan też żyje w matrixie i ma specjalnie preparowane wieści?

Nie widzi, nie pamięta zamieszek we Francji, Oslo, o wzroście przestępczości w Szwecji,

zakazanych Świąt Bożego Narodzenia w Dani( 60 tys. koron na muzułmańskie Święta Ofiarowania? Jak najbardziej. 7 tys. koron na obchody Bożego Narodzenia i choinkę miasteczku Kokkedal nie)?

Usuwania Krzyży z naszych cmentarzy ( Do konfrontacji na tle religijnym doszło w jednym z niemieckich miast. Tamtejsza społeczność muzułmańska wybrała miejsce, w którym jej członkowie chcieliby chować zmarłych. Wyznawcy islamu uznali, że najlepszą lokalizacją będzie cmentarz chrześcijański i chcą, by na czas ceremonii usuwano zeń wszystkie krzyże).

Żądań muzułmanów w Anglii (Organizacja Muzułmanie Przeciw Krucjatom (MAC) żąda wyznaczenia miast Bradford oraz Dewsbury w hrabstwie West Yorkshire oraz części Londynu na ich własność. Chcą wprowadzenia zasad szariatu i „integracji międzykulturowej”. Miałyby funkcjonować poza Brytyjskim prawem, co faktycznie oznacza utworzenie wysepek obcych państw na terenie Zjednoczonego Królestwa.)?

FT Należy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, ale jednocześnie powstrzymać tę tendencję do uogólniania i oskarżania całej społeczności muzułmańskiej o zagrażanie naszej społeczności

Czyżby te sytuacje miały nam udowodnić waszą troskę i możliwości w zakresie zapewnienia nam bezpieczeństwa.. Czy ma Pan zamiar to osiągnąć w sposób jaki już jest wprowadzany w Anglii w Rotherham? To jedna z tych metod?

— Brytyjskie władze, skupione na promowaniu wielokulturowości i poprawności politycznej przez ponad dwie dekady przymykały oko na działalność muzułmańskich gangów pedofilskich, które bezkarnie dopuszczały się przemocy seksualnej i przymuszaniu nieletnich do prostytucji

A może podówjnej moralności?  Innego prawa dla muzułmanów?

—Łagodniejsze kary dla gwałcicieli islamskich (W Szwecji za gwałt grozi minimum dwa lata więzienia, ale sąd inaczej potraktował gwałciciela z Sundsvall w prowincji Medelpad. Muzułmanin został skazany na 180 godzin prac społecznych. Powodem był fakt, że ma on „kilka problemów lękowych i kłopoty ze snem”)

kwiatek z Anglii ‘W maju 2013 roku, media doniosły o przypadku muzułmanina z Nottingham, gwałciciela nieletniej, który uniknął kary więzienia. Powodem uniknięcia kary była decyzja sędziego, którzy zdecydował, że 18-latek uczęszczał o szkoły koranicznej, która wpoiła mu, że kobiety są nic nie warte. Rashid powiedział psychologom, że nie był świadomy, że seks z 13-latką był sprzeczny z prawem, a on sam był nauczony, że ‘kobiety nie są warte więcej niż lizak, którego ktoś upuścił na ziemię’.\

 ostrzejsze za gwałt na muzułmance?

—Sędzia sądu odwoławczego stwierdził, że gwałcicielowi, który dopuścił się przestępstwa na kobiecie pochodzenia azjatyckiego należy się wyższa kara. Swe tłumaczenie opierał na kulturze w jakiej ofiara żyje, a która pozwala na to, by to rodzice wybierali partnerów swym dzieciom. Gwałt taką aranżację jednak wyklucza.

Gwałt na ofiarach o pochodzeniu azjatyckim jest gorszy, ponieważ rujnuje perspektywę małżeństw aranżowanych” – oświadczył.

Podobne zdanie wyraziła sędzina Sally Cahill skazująca gwałciciela dwóch młodych Azjatek. Kobieta w uzasadnieniu kary powiedziała: „fakt, iż ofiary były pochodzenia azjatyckiego było czynnikiem obciążającym, ponieważ w przyniosło im to wstyd w ich społecznościach i zrujnowało ich możliwość do zawarcia małżeństwa”. Sędzina uznała także, że pochodzenie ofiar jest podstawą do skazania na wyższą karę

—- Brak reakcji na gangi gwałcicieli i pedofilów islamskich. Pozwalając nazywać rasizmem nasze obawy, słowa, krzyki bezsilności, strachu? Koran ksiaga mowy nienawiści zaczzyna byc księga Prawa Czy Pan , Panie FT ma zapędy pedofilskie, że uważą pan to za ubogacenie naszej kultury

Raport grupy Angielskiej badającej sprawę muzułamańskich gangów gwałcicieli

Raport wskazuje również ideologię wielokulturowości jako jeden z czynników, które wpłynęły na opieszałość władz w nazwania rzeczy po imieniu i egzekwowaniu prawa: „Wielokulturowość to doktryna fundamentalnie niespójna, bezładna. To ona sprawia, że pomijane są poważne problemy, które rodzą się, kiedy ludzie z diametralnie różnych kultur, z odmiennymi wartościami, są zmuszeni do życia ze sobą pod jednym dachem. To właśnie ta doktryna sprawiła, że badacze i profesjonaliści, których najwyższym obowiązkiem było pomaganie podatnym i słabym, zdecydowali z pełną świadomością, by kwestie pochodzenia i religii nie zostały omawiane. Wielokulturowość neguje, że pochodzenie kulturowe, etniczne i religijne ma jakiekolwiek znaczenie i ukrywa gorzki fakt, że konflikt między diametralnie różnymi, niedopasowanymi kulturami jest nieunikniony. Poprawność polityczna jest narzędziem, dzięki któremu ten tok myślenia zostaje narzucony i knebluje ludziom usta.’

Obrońcy i propagatorzy wielokulturowości wciąż powtarzają, że ludzie pochodzący z różnych kultur hołdują odmienne wartości i żyją według odmiennych zasad, a my wszyscy musimy zaakceptować te odmienności, stawiając je na równi z naszymi. Jednak jeśli przychodzi do szczegółowej analizy owych odmienności, propagandziści multi-kulti nagle przestają być zainteresowani detalami i konsekwencjami ideologii, którą tak namiętnie popierają. Zdążyliśmy zauważyć, że nawet liberalni, umiarkowani muzułmanie głoszą poglądy, które brzmią radykalnie w uszach Europejczyków. Czy to, że mieszanie diametralnie różnych kultur prowadzi do problemów jest dla kogokolwiek szokiem? Dla wielbicieli wielokulturowości, najwyraźniej tak jest. Nie kwapią się, by zaznajomić się z poglądami islamskich radykałów, tej (pokaźnej) mniejszości muzułmanów w Brytanii, która otwarcie opowiada się za wprowadzeniem szariatu w kraju, który zamieszkują.

Jak Koran i Hadisy stają się powoli Europejską księgą prawa, Kodeksem Karnym?

Zacytowane słowa stanowią bardzo często usprawiedliwienie dla wyroków w ekscesach seksoholików i zboczeńców. Co mnie obchodzą ich prawa? Moi przodkowie przelewali krew z szacunku dla naszego Prawa, Religi i Kultury . Za pamięć naszej mowy, poetów uczonych i myślicieli.

Prawa w wieku krajach muzułmańskich dopuszczają małżeństwo i seks z nieletnią, a argumentowane jest to przykładem Aishy, którą prorok Mahomet poślubił w wieku 6 lat, a skonsumował małżeństwo wieku lat 9. Mahomet jest uważany przez muzułmanów za idealnego człowieka i najlepszy przykład dla ludzkości. Częścią religii jest więc naśladowanie zachowań proroka.”

Meczety nauczają muzułmańskich mężczyzn, że kobiety są obywatelami niższej kategorii, i są własnością mężczyzn, którzy mają nad nimi całkowitą kontrolę.”

Koran nakreśla różnice pomiędzy legalnymi żonami i niewolnicami/nałożnicami, czy czym maksymalna liczba żon to 4, a limit liczby niewolnic/nałożnic nie istnieje. Naucza też, że nieskrępowany seks zarówno z żonami i niewolnicami jest dopuszczalny.’

Muzułmanin nie tylko ma legalne prawo do gwałcenia swoich niewolnic/nałożnic. Ponadto, może również zmusić niewolnicę do prostytucji i zarabiać na niej.’

Islam zawiera też elementy świadczące o własnej supremacji i wyższości nam innymi, oraz odnoszą się z pogardą do nie-muzułmanów.

Hadisy mówią też, że muzułmanin ma pozwolenia na gwałcenie kobiet schwytanych w wojnie. Poprzez wygraną i podbój plemion, kobiety i dzieci pokonanego stawały się własnością (czyli niewolnikami) muzułmanów.

Jak te słowa z ksiąg Islamu,mają się do kar dawanych Europejczykom za mowę obrony Europejczyka, coraz częściej uważaną przez ” Europejskie” sądy (juz i Polskie) do tych krzyków obrony i bezradności europejskiej?

Jeszcze bezradności. Dążycie do przelewu krwi bo ludzie w desperacji i panice chwycą się za czynna obronę.

25,10,2015 pomyślcie czy zostać w domu, a jeśli iść komu dać głos.

Zwolennikom tego systemu, czy ludziom którzy chcą nas z tego wyzwolić.

Z bandy zdegenerowanych , kłamliwych urzędasów UE, z niewoli i poddaństwa im. 

Wyzwolić od Watykanu który poprzez JPII całującego ich Księgi i Franciszka modlącego się do ich świętości dali zaproszenie demonom Islamu do Chrześcijańskiego świata

Powstań Polsko zrzuć  kajdany