To się należy pamięci pułkownika, to należy się też polskiej armii, która musi mieć wzory jasne i odróżniać co jest dobre, a co jest złe. Żołnierze muszą wiedzieć kiedy mają do czynienia ze zdradą, a kiedy z bohaterstwem – powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, podpisując, w przeddzień 12. rocznicy śmierci płk. Ryszarda Jerzego Kuklińskiego, wniosek do Prezydenta Andrzeja Dudy o awans generalski dla płk. Ryszarda Kuklińskiego. Poniżej wniosek Małgorzaty Kupiszewskiej, złożony 28 stycznia 2016 roku w MON:

                                                                                             Minister Obrony Narodowej
                                                                                                Pan Antoni Macierewicz

Jako organizatorka ogólnopolskiej inicjatywy Pułkownik Kukliński – zwycięska misja, skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego w Wiązownie, pragnąc oddać hołd jednemu z najwybitniejszych żołnierzy Rzeczypospolitej, który zapłacił wysoką cenę za ocalenie Polski i dążenie do jej Niepodległości, składam niniejszym na ręce Pana Ministra Obrony Narodowej wniosek o:

awansowanie – pośmiertnie – pana Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego do stopnia generała brygady Wojska Polskiego

Pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński walczył, samotnie ale zwycięsko, o odzyskanie suwerenności Rzeczypospolitej. Bliskie mu było zachowanie polskiej tożsamości kulturowej. Dzięki niemu polskie matki i matki innych narodów nie płaczą dziś po stracie swoich synów. Osoby znające Pułkownika widziały w nim człowieka prawego, wielkiego charakteru, odwagi, polskiego patriotę. W czasie, kiedy Pułkownik podejmował swoją misję, potrzeba było bowiem głębokiego patriotyzmu i wielkiej determinacji, aby w sposób zdecydowany przeciwstawić się Imperium Zła.

Ogólnopolska Konferencja – Pomnik Symboliczny – zorganizowana 7. listopada 2015 r.w Wiązownie pod Warszawą, pokazała zasługi Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego dla zachowania pokoju w Europie i zachowania Polski na mapie świata. Jestem przekonana, że zasługi tej miary, co dokonania Ryszarda J. Kuklińskiego w pełni zasługują nie tylko na Konferencję – ale na nagrodzenie przez Urzędy Rzeczypospolitej wyższym stopniem, godnym tego niezłomnego i wiernego Jej żołnierza.

Łączę wyrazy najwyższego szacunku  Małgorzata Kupiszewska

7 listopada 2015 roku w Wiązownie pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Pułkownik Kukliński- zwycięska misja. W Konferencji, pod przewodnictwem Senatora prof. Jana Żaryna, udział wzięli: Poseł Kukiz’15 prof. Józef Brynkus, prof. Tomasz Panfil, prof. Tadeusz Wolsza, Michał Siwiec-Cielebon, Tadeusz Płużański, Kajetan Rajski i Tomasz Łysiak. Czyta więcej: TUTAJ.

Plakat „Pułkownik Kukliński – zwycięska misja” autorstwa Wojciecha Korkucia.