Wywiad z dyplomatką Ukrainy w Polsce. Po zbrodni wysadzenia w powietrze w 2017 roku Pomnika Ofiar ludobójstwa  UPA i SS Galizien dokonanego w 1944 roku w Hucie Pieniackiej  zadzwoniłem do Ambasady Ukrainy w Polsce i przeprowadziłem rozmowę z I-Sekretarzem tej placówki dyplomatycznej w Warszawie Panią Natalią Żytariuk.

Rajmund Pollak: Czy Pan Ambasador UA w Polsce uznaje Banderę i UPA za bohaterów Ukrainy?

Natalia Żytariuk: Całe UPA nie jest odpowiedzialne za mordy na Wołyniu!

Kto Pani zdaniem zatem ponosi odpowiedzialność za mordy dokonane na Polakach w Hucie Pieniackiej?

– Trzeba to zbadać. Dopiero historycy powinni to zbadać. To nie jest zadanie dla dyplomatów lecz dla historyków!

Czy będą oficjalne przeprosiny  Ukrainy za mordy UPA dokonane na Polakach w Hucie Pieniackiej?

– Nie mam informacji na ten temat.

Co Pani myśli o wysadzeniu pomnika ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA w Hucie Pieniackiej?

– Uważam to za nieprawidłowe działanie.

Czy Ambasada Ukrainy wyda notę dyplomatyczną?

– Nie wiem jak mój rząd zareaguje. Polska ambasada na Ukrainie nie wydała do tej pory żadnej noty dyplomatycznej w tej sprawie, a kolej rzeczy w takim przypadku jest taka, że to najpierw wasza dyplomacja powinna wydać notę dyplomatyczną.

Kiedy Rząd Ukrainy odbuduje pomnik polskich ofiar mordów UPA w Hucie Pieniackiej?

– Nie wiem. Trzeba zbadać jakie są  zobowiązania w takich sprawach!

Jako dyplomatka Ukrainy jak Pani ocenia banderowców?

– Nie jestem osobą odpowiedzialną za tematy historyczne i dlatego nie podejmuję takich tematów. Tym ma się dopiero zająć komisja mieszana historyków! Ja jestem dyplomatą nie historykiem!

Gdy przeczytałem Pani Natalii Żytariuk całą treść przeprowadzonego telefonicznie wywiadu, to zażądała, abym dodał następującą opinię Pani Pierwszej Sekretarz Ambasady Ukrainy w Warszawie:

– Osobiście potępiam zniszczenie pomnika Polaków w Hucie Pieniackiej i uważam, że akt ten szkodzi przyjaźni ukraińsko-polskiej.

Wywiad przeprowadził Rajmund Pollak.

Czytelnikom należy się jeszcze  ze strony prowadzącego ten wywiad ważna informacja o tym, że IPN badał zbrodnię w Hucie Pieniackiej i nie ma historycznie żadnych wątpliwości kto tego ludobójstwa na Polakach dokonał!

Zbrodni w Hucie Pieniackiej – dopuszczono się 28 lutego 1944 roku i było to ludobójstwo dokonane na polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej, w wyniku której śmierć poniosło ponad 850 niewinnych ludzi. Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien” wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) (najprawdopodobniej sotnia Dmytra Karpenki, ps. „Jastrub”) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukraińskich, pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.