aby wyzwolić Kraków od anty-Polaków w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Kraków, 2 sierpnia 2018 r.

 

7

 

10.jpg

8.jpg

14

4

11.jpg