Debata odbędzie się w sobotę 6 października 2018 roku, o godz. 15:00 w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 2A. Poprowadzą ją niezależni dziennikarze nie związani z Wadowicami, Katarzyna Jaksik-Lądwik oraz Jerzy Trojanowski. Jej zakończenie przewidziano na godz. 17:00, a zatem zapowiadają się dwie godziny ciekawej dyskusji o problemach i perspektywach Wadowic oraz całej gminy.

Na całość debaty złoży się 5 części. W pierwszej przewidziano pytania do kandydatów od prowadzących. Każdy kandydat usłyszy takie samo pytanie, a kolejność odpowiedzi na pytania zostanie wylosowana przez kandydatów przed debatą. Czas na odpowiedź na pytanie to 1 minuta.

Druga runda będzie rundą pytań wzajemnych. Każdy kandydat będzie mógł zadać jedno lub dwa pytania (jeśli zmieści się w limicie czasu) wylosowanemu wcześniej konkurentowi. Czas na zadanie pytania to 30 sekund a czas na odpowiedź 1 minuta.

W trzeciej części debaty padną oczekiwane (i zapewne nieoczekiwane) pytania od publiczności, czyli mieszkańców gminy, a także po jednym pytaniu do wybranego kandydata skierują sztaby wyborcze kandydatów na burmistrza Wadowic. I znów czas na zadanie pytania to 30 sekund a czas na odpowiedź 1 minuta. Całość tej rundy przewidziano na 45 minut.

W czwartej rundzie padną pytania od dziennikarzy. Każdy z obecnych przedstawicieli mediów będzie mógł zadać po 1 pytaniu wybranemu kandydatowi na burmistrza. Czas na zadanie pytania to także 30 sekund a czas na odpowiedź 1 minuta.

Ostatnia runda będzie czasem podsumowań, w której każdy z kandydatów będzie miał 1 minutę na spuentowanie całej dyskusji.

Zapowiada się ciekawie, zatem – Zapraszamy!