„W związku z przeprowadzaną obecnie procedurą zmiany planu zagospodarowania dla terenów w Choczni w dniu 6 marca 2018 zarząd Wadowickiej Izby Gospodarczej złożył w Urzędzie Miasta pisemne stanowisko skierowane do Burmistrza i Rady Miasta w tej sprawie. Stowarzyszenie zwraca w nim uwagę na problem wprowadzania po raz pierwszy w historii miasta i gminy Wadowice terenów dla handlu wielkopowierzchniowego co umożliwi zagranicznym instytucjom budowę hal hipermarketowych, czego konsekwencją w przyszłości może być zarówno ograniczenie rozwoju jak i upadek części obecnie istniejących firm:

  „Uważamy, że decyzjami tego typu niszczy się rodzimy handel i rozwój regionalnej przedsiębiorczości i tym samym wspiera zagraniczne sieci czy instytucje co prowadzi do ograniczenia i upadku rodzimej działalności gospodarczej (…)”

Zdaniem członków zarządu pojawianie się obszarów usługowo-handlowych w większości lokalizacji nie stanowi problemu, równocześnie mile widziane były i są nowe tereny produkcyjne jednak w tym przypadku mowa jest o terenach dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m.kw. a te spotykane są najczęściej w obrębie dużych miast czy aglomeracji miejskich. Powszechnie toczy się dyskusja w jaki sposób hipermarkety zmieniają oblicza dużych miast warto jednak zauważyć, że Wadowice to niespełna 20 tysięczne miasto więc należy spodziewać się znaczących, niekorzystnych zmian w sytuacji społeczno-ekonomicznej jego mieszkańców w nieodległej przyszłości, których nie zrekompensują równoległe korzyści.

  Przypomnijmy. Na wniosek burmistrza Mateusza Klinowskiego Rada Miejska w Wadowicach na ostatniej sesji w 2015 roku, przyjęła uchwałę o zmianie zagospodarowania przestrzennego na 22 hektarach pól rolnych znajdujących się przy drodze krajowej w Choczni. Za ułatwieniami dla inwestora głosowało 15 radnych, czterech się wstrzymało, jeden radny Robert Malik był przeciw.

  Z wnioskiem o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił inwestor Barleda Poland sp. z o.o z Krakowa. Spółka istnieje od 2006 roku, a członkami jej zarządu są Holendrzy Beins Lex Walter oraz Berends Teunis, prokurentem w spółce jest Polak Mirosław Chmiel z Roczyn.

  Spółka ma plany inwestycyjne wobec obszaru w Choczni i nie ukrywa, że chce tutaj budować sklepy wielkopowierzchniowe.

  Nieoficjalnie mówi się, że na terenach w Choczni mógłby powstać kompleks kilku hipermarketów, bez żadnych ograniczeń dla ich powierzchni.

Pomimo wystawienia 06 lutego 2018 r. do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz z treści dyskusji publicznej, która miała miejsce 22 lutego 2018 r. informację o tym, co dokładnie znajdzie się na tych terenach inwestor pozostawia dla siebie.”

Prezes Wadowickiej Izby Gospodarczej
Łukasz Sobota

Fot. Marcin Płaszczyca/Wadowice24.pl

Scan pisma skierowanego do Burmistrza Wadowic:

Scan pisma skierowanego do Rady Miejskiej Wadowic: