Wadowiczanie nie muszą bać się policji, nawet ci protestujący przeciw decyzjom burmistrza Klinowskiego. Taki wniosek płynie po mojej rozmowie z nadkomisarzem Marcinem Wiśniowskim zastępcą komendanta Komendy Powiatowej w Wadowicach, którą przeprowadziłem w związku z licznymi publikacjami na temat represji stosowanych przez wadowicką policję w stosunku do osób, które na początku marca protestowały przeciw usunięciu busów z Placu Kościuszki w Wadowicach przez Radę Miasta i burmistrza Klinowskiego.

Nadkomisarz Wiśniowski poinformował mnie, że owszem postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie ustalenia organizatorów tego zgromadzenia, ale nie w sprawie uczestnictwa w nim osób. Stwierdził, że przyczyną zainteresowania policji w trakcie zgromadzenia, jak też w trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom. Policja chce ustalić kto zorganizował spotkane, wysłała też zapytanie do UM miasta czy został Urząd poinformowany o zgromadzeniu.  Także nagrywanie spotkania miało na celu ochronę uczestników, bo gdyby się coś stało, albo doszło do złamania prawa, to wtedy byłby materiał dowodowy. Nikomu też nie został udostępniony nagrywany materiał. Nikt też z UM nie wpływał, ani nie wpływa na policję.

Aby nie było tak całkiem przyjemnie są jednak także spore niejasności dotyczące prowadzonego przez wadowicką policję postepowania.

  1. Przede wszystkim nie jest wiadomo na czyj konkretnie wniosek się ono toczy. Nadkomisarz stwierdził, że jakaś osoba/grupa osób złożyła anonimowo zawiadomienie o zgromadzeniu, które odbyło się na początku marca. Wyraźnie kluczył z podaniem informacji, kim był/byli ci ludzie. Nie potrafił też odpowiedzieć na moją uwagę, że przecież osoba/osoby, która/które dostarczyła/y pismo musiały się zarejestrować na dzienniku podawczym.
  2. Nie potrafił też odpowiedzieć konkretnie po co policja szuka organizatora? Czy chce go ukarać za niezgłoszenie zgromadzenia? Wspomniał tylko, że chce go ustalić, ale nie będzie wyciągać daleko idących konsekwencji.
  3. Wyraźnie był też zmieszany, gdy spytałem go skąd policja ustaliła dane osób, które wezwała na rozmowy. Przecież nie posiadają takich danych.

Wątpliwości więc pozostały. I na pewno sprawie będę się przyglądał. Nie chciałbym, aby policja zastraszała mieszkańców. Już podczas wystąpienia sejmowego w sprawie odwołania Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka mówiłem, że policja musi wyzbyć się nawyków postmilicyjnych nabytych w okresie Polski Ludowej i utrwalonych za rządów PO/PSL i służyć społeczeństwo. Z tezą ta zgodził się rozmawiający ze mną nadkomisarz Wiśniowski. Jednak nadgorliwość wadowickiej policji jest zdumiewająca i jakoś dziwnym trafem skierowana wobec przeciwników Klinowskiego.

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.

Fot. Rajmund Pollak