Walka o Wolną Polskę toczy się na różnych frontach wewnętrznych i zewnętrznych. Totalna Opozycja to głównie potomkowie tych co wjechali do polski po 1945 na sowieckich czołgach, to ci co mordowali w katowniach Żołnierzy Wyklętych i patriotów. Dzisiaj to widać najwyrażniej ponieważ ci ludzie walcząc o władzę, na ulicy i zagranicy zdjęli swoje pseudo narodowe maski pokazując kim tak naprawdę są i jak traktują Polskę.  To najgorszy sort pseudo polaków. Pełno ich w internecie i na forach antypolskich o czym tak często wspominają ci dla których Wolna Polska była i jest dobrem najwyższym.

Andrzej Gwiazda: „Walka między wnukami Żołnierzy Wyklętych i wnukami ubowców trwa nadal”
„Walka między wnukami Żołnierzy Wyklętych i wnukami ubowców trwa nadal, chociaż zmieniły się już narzędzia tej walki. To zahacza o czasy bezpośredniej okupacji sowieckiej, czyli czasy stalinowskie, do 1956 roku „ – powiedział w rozmowie z Niezależna.pl legendarny opozycjonista z czasów PRL Andrzej Gwiazda, komentując wykorzystanie przez skrajną lewicę rocznicy wprowadzenia stanu wojennego do bieżącej walki politycznej. (https://niezalezna.pl/368957-a(link is external)(link is external)…(link is external)

Odnosząc się do kolejnych profanacji miejsc ważnych dla Polaków, Gwiazda przypomniał,  „że nawet „komuna się nie mogła porwać” na bezczeszczenie świątyń, bo „społeczeństwo potrafiło dać temu odpór w tamtych czasach i w tamtych warunkach”. – Bezpieka była bezradna. Można całą litanię przykładów przytoczyć, jak społeczeństwo broniło Kościoła, broniło księży i broniło wiary – przypomniał Andrzej Gwiazda.

Wydaje mi się, że Polacy mimo że są u siebie w swoim Kraju w swojej Ojczyźnie to stale muszą walczyć z targowicą, która mentalnie i duchowo nie czuje w Tenkraj ojczyzny , mimo że są obywatelami Polski gdyż ich korzenie rodzinne sięgają nie tylko krajów wschodnich ale i zachodnich nierzadko są dalekimi potomkami zaborców. W tym też należy upatrywać że Polska dla tej grupy ludzi jest tylko Krajem do czerpania korzyści materialnych nawet kosztem wasalizacji Polski w świecie. Jeżeli korzyści te w jakiś sposób zostają zachwiane – zaczyna się eskalowanie anty polonizmu i zdrada, szkalowanie, donoszenie do instytucji międzynarodowych z błaganiem o sankcje, byle tylko nie utracić profitów.

Żeby uściślić, to nie Polacy wymyślili hasło ,,wypierdalać,, i wypowiedzieli Polsce i Polakom wojnę. To zrobiła żydokomuna ,nienawidząca Polski i Polaków , która ma obywatelstwo polskie ,ale nigdy Polakami nie była i nie będzie. Wystarczy zobaczyć kto personalnie to organizuje i wspiera, kto jest na ulicach, kto dewastuje kościoły, kto niszczy pomniki Polskich Bohaterów, kto robi burdy w sejmie, kto i w jakich mediach podjudza. Kto donosi na Polskę.
Dzisiejsi patrioci Polski – pokolenie AK, Żołnierzy Wyklętych ze sztandarami biało czerwonymi ze słowami Bóg – Honor – Ojczyzna bronią kościołów, wiary swoich przodków, wartości narodowych, stojąc na przeciwko pokoleniu UB, NKWD, sowieckich siepaczy przywiezionych na komunistycznych czołgach, biegających po ulicach ze szmatami tęczowymi krzyczącymi ” Wypie…”

Słowa Andrzeja Gwiazdy są kluczem do zrozumienia dzisiejszej sytuacji panującej w Polsce. Kto zwycięży? Na pewno zwycięży Polska, patriotyzm, wiara przodków, wielowiekowa tradycja, piękno biało czerwone pod opieką Królowej Polski Jasnogórskiej Pani, czy bród, brzydactwo, chamstwo, penerstwo, zabijanie dzieci i uliczny bandytyzm, donoszenie na kraj, wspieranie wojny hybrydowej naszych wrogów itp.. ?

Zwycięży piękna nasza ojczyzna – Polska !