Każdego dnia przed Wami chylę czoło!
O Wasze zdrowie modlę się codziennie!
Cóż, bez Was smutno byłoby wokoło…
Harfy niech Wam grają pieśni przepiękne!
Amor niechaj błogosławi każdą myśl,
Noc i dzień oraz spełnia Wasz marzeń sen!
Echo niechaj głosi Wasze święto dziś!
Przyznaję, że często o Was czule śnię!
Aniołów proszę ażeby czuwały
Nad Waszym losem oraz Waszym zdrowiem
I by każdy dzień był dla Was wspaniały
Eros Wam zawsze czule coś podpowie!

Franciszek Krzysiak Gdańsk 8.03.2016 g. 0.01