Dzisiaj, tj. 24 stycznia 2020 roku o godzinie 8.05, złożyłem na ręce sędziego Piotra Schaba – Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych,  wniosek o pociągniecie do odpowiedzialności dyscyplinarnej I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf i 59 sędziów, członków trzech izb SN, którzy wczoraj, tj. 23 stycznia 2020 roku, podjęli najgłośniejsza chyba uchwałę w historii III RP. Nie jestem prawnikiem, ale uważam, że wszystkie inne działania dotyczące zamachu stanu, do którego doszło via SN w dniu 23 stycznia 2020 r. nie mają większego sensu w walce ze specjalną kastą. Kolejne pisma, takie jak dzisiejsze premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego, tylko legitymizują działanie prezes Gersdorf i jej wspólników. Być może mój wniosek, z formalno-prawnego punktu widzenia, posiada uchybienia i wady!? Jeśli tak, to pole do popisu mają prawnicy, którzy działają na portalu „Pressmania”! Choćby Humpty Dumpty! Zachęcam ich do wystosowania własnych wniosków do RDSSP. Jedno bowiem jest pewne. Rzecznik DSSP będzie musiał na moje i ewentualnie inne wnioski odpowiedzieć i jeszcze uzasadnić odpowiedź. A więc do dzieła!

A oto mój wniosek:

Sędzia Piotr Schab

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Szanowny Panie Sędzio!

Na podstawie art. 107 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych wnoszę o wszczęcie wobec I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf i sędziów SN, członków trzech izb SN, tj. Izby Cywilnej, Karnej i Pracy a uczestników posiedzenia z 23 stycznia 2020 r., postępowania dyscyplinarnego za oczywistą i rażącą obrazę prawa i tym samym uchybienie godności urzędu.

Pomimo konstytucyjnej przesłanki, tj. decyzji Prezesa TK z dnia 22 stycznia 2020 r. o zawieszeniu postępowania, I prezes SN i pozostali wymienieni sędziowie nie tylko zignorowali decyzję Prezes TK, ale także, w dniu 23 stycznia 2020 r. wydali uchwałę, o której konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Minister Sprawiedliwości napisał m. in.:

Uchwała składu trzech izb Sądu Najwyższego jako niezgodna z prawem i nie wywołuje skutków prawnych. SN nie jest uprawniony do badania i oceny, czy udział w składzie sędziego sądu powszechnego, wojskowego lub Sądu Najwyższego, powołanego na stanowisko sędziego przez prezydenta RP na wniosek KRS po 2018 r., powoduje nieważność postępowania. Żaden organ, także sądowy, nie może bowiem kwestionować powołania i inwestytury sędziego.

W podobnym tonie wypowiedział się także 23 stycznia 2020 r. na Twitterze sędzia Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych – cytuję:

Dzisiejsze stanowisko niektórych sędziów trzech izb SN to nic innego jak bezprawna próba zmiany ustroju Rzeczypospolitej. Nie ma mocy wiążącej, a sędziowie kwestionujący legalność powołania innych sędziów będą ścigani dyscyplinarnie.

W obliczu podanych faktów i stanowiska najwyższych organów RP, stwierdzających rażące naruszenie prawa przez sędziów SN, uważam podjęcie działań dyscyplinarnych przez RDSSP za ustawowy a także moralny obowiązek. W powszechnym społecznym odczuciu, co widać na łamach polskich mediów, sędziowie SN dopuścili się oczywistej i rażącej obrazy prawa i tym samym uchybili godności urzędu. W tym stanie faktycznym wniosek o wszczęcie przedmiotowego postępowania dyscyplinarnego uważam za uzasadniony.

Maciej Rysiewicz

Redaktor naczelny czasopisma „Bobowa Od-Nowa”

www.bobowaodnowa.eu, www.gorliceiokolice.eu

Zdjęcie tytułowe zostało zacytowane ze strony – zob. https://koduj24.pl/sad-najwyzszy-sedziowie-wskazani-przez-neokrs-sa-nieuprawnieni-do-orzekania/.