Czy nasz pan i władca, wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata ustala własne prawo, które jego osoby ma nie obowiązywać? Jak wytłumaczyć wpis na stronie Urzędu Gminy w Zakładce ,,Wójt Odpowiada” dotyczący Zakładu Budżetowego w Lanckoronie?

,, Powierzenie jednostce budżetowej GZB zadania odbioru i wywozu odpadów komunalnych jest celowe, zgodne z prawem i korzystne dla gminy Lanckorona”

Co do korzyści w swoim raporcie o stanie gospodarczym i finansowym zakładu nowy kierownik pan Wacław Radoń stwierdził;

,, W 2015 roku na działalności odbierania i wywozu odpadów zakład poniósł stratę w wysokości 49.618,49zł.”

,, Dla porównania w 2014 roku strata na działalności odbioru odpadów wynosiła 68.230,86zł”.

Wniosek – do wywozu i odbioru odpadów komunalnych gmina, czyli my mieszkańcy dopłacamy. Dopłacamy bardzo dużo, a sama umowa dosyć, że jest niezgodna z prawem (wyrok Sądu Najwyższego i stanowisko Trybunału Konstytucyjnego) przynosi ogromne straty dla budżetu gminy.

Po co dopłacać do odbioru odpadów komunalnych?  

Firma, która wygrała przetarg bez dopłat musi wywiązać się z umowy odbioru i transportu odpadów komunalnych. W zamian za dopłaty do strat możemy zrobić wiele innych pożytecznych rzeczy np. remonty dróg, oświetlenie itp.

Nadal twierdzę, że w tej formie nie ma prawa w gminie Lanckorona działać Gminny Zakład Budżetowy. Od lat w zakładzie tym miało miejsce wiele nieprawidłowości ze szkodą dla lokalnej społeczności.

Z uwagi na podejrzenie popełnienie przestępstwa przy podpisywaniu umowy podwykonawstwa odbioru i transportu odpadów komunalnych przez gminy zakład budżetowy w Lanckoronie, który nie posiada osobowości prawnej oraz kilkudziesięciotysięczne straty z tego tytułu (niegospodarność) złożyłem w imieniu Stowarzyszenia zawiadomienie.

Po kilku dniach od przesłuchania na posiedzeniu komisji Rady Gminy Nasz pan i władca wójt Łopata stwierdził;

cyt. ,, następne sprawa zostaje nawet nie podjęta nie to umorzona nie podjęta działania policja o tym nie podejmuje nawet działania bo jest bezzasadne skierowanie i tego typu tak się będziemy bawić”

(Link do wypowiedzi z komisji: https://soundcloud.com/mieszka-cyrazem/record001).

Cóż wyrok zapadł. Kto kłamie w sprawie kondycji gospodarczej i finansowej GZB w Lanckoronie, tego już pewnie nikt się nie dowie. Przykre tylko, że słowa te padają jeszcze przed podjęciem decyzji przez prokuraturę. Komu wierzyć?

22.03.2016 zgłoszenie na Policję