„Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, ta karuzela przestanie się kręcić”.

20 października 2018 roku – godzina  0:00 wreszcie nastanie cisza wyborcza.

Obecna kampania, jak i wszystkie poprzednie to wielki  spektakl, którego trudno zdefiniować.  Jak nazwać niezwykłe zjawisko, dobrać odnośnik do definicji – czy to tragikomedie, horrory, dramaty, fikcja, science fiction? zagubiłam się zwyczajnie.

Tyle obietnic wobec każdego Polaka pada tylko w tym okresie mobilizacji sił i środków. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Należy nam się to, to i to.  Tamten tego nie zrobił, ja gwarantuję, że będzie lepiej. Budujmy małe społeczności – wołają. Wszak jesteśmy jedną wielką Rodziną.

Płakać już nie ma sensu, a i do śmiechu nikomu nie jest.

Litości- chciałoby się krzyczeć. Litości wobec szarych ludzi, którzy od lat są poniewierani niczym te teatralne kukły.

W tym „zacnym gronie” kandydatów na różne szczeble – od radnych do Prezydentów Miast jest może 10 % ludzi szlachetnych.

Rzucanie obietnic bez pokrycia jest zwyczajną obłudą. Ubiegający się o fotele na danych stanowiskach mają doskonałą wiedzę, że obietnic nie spełnią z różnych względów. Brak funduszy, siły przebicia, bariery nie do przeskoczenia.

Kandydat X obiecuje pomoc socjalną, miejsca pracy dla lokalnej społeczności, budowę dróg, inwestycje, na które społeczeństwo czeka. Obiecuje. Czy je spełni? W tysiącach przypadków to zwyczajna mrzonka.

Apeluję do grupy najsłabszej- chorych, niepełnosprawnych. Zanim oddasz swój głos na radnego – zastanów się sto razy.

To radni zadecydują o wyborze Starosty, którego kompetencje są bardzo duże.

Kompetencje starosty i zarządu powiatu ( Źródło: Wikipedia)

Podejmowanie decyzji w zakresie:

edukacji publicznej (szkoły ponadgimnazjalne i specjalne)

ochrony zdrowia (szpitale rejonowe, powiatowe)

transportu na terenie powiatu (współfinansowanie lokalnych linii autobusowych, np. miejskich przedsiębiorstw komunikacji w miastach na prawach powiatu)

zarządzanie drogami powiatowymi oraz zarządzanie ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych

geodezji

gospodarki nieruchomościami

ochrony środowiska

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

przeciwdziałania bezrobociu

obronności

pomocy społecznej

zwalczania klęsk żywiołowych oraz organizowania pomocy na szczeblu powiatowym

rejestracji pojazdów oraz wydawanie praw jazdy

Starosta wybierany jest przez radę powiatu, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności opiera się na przepisach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328).

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta!

 Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

– ustalenie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,

– ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, *zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, – – – korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z – pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,

– wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych osobom przed i po 16 roku życia.

To zaledwie ułamek kompetencji tych, których „wypromujemy”- my obywatele tego kraju.

W tym obszarze każdy, kto konfrontował się od najniższych szczebli orzekających wie, jak realia wyglądają. Jeżeli kandydat na radnego nie wspomniał słowem o poprawie bytu osób niepełnosprawnych – zastanów się nad wyborem takiej osoby, która dalej zadecyduje o stanowisku  Starosty. Ten- z racji prawa ma wolny wybór w doborze orzeczników.

Sytuacja na dzień dzisiejszy jest wręcz KRYTYCZNA w tym obszarze. Cudowne uzdrowienia nie tylko przez „Giganta zwanego ZUS”.

O tym w odrębnym artykule …JAK ŻYĆ w kraju, który dyskryminuje się ludzi słabych, chorych, mniejszości etniczne.

Jak żyć, kiedy po kilkudzieściu latach pracy nie dostajesz renty, świadczeń, bo zapisy Ustawy „dzielnie” chronią budżet przed płatnością należnych zobowiązań. Ustawa „ wygodna”, jakże niesprawiedliwa funkcjonuje od 20 lat.

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

Art.57 oraz Art. 58 warunkując płatność renty poprzez wykazanie okresu składkowego, nieskładkowego w terminach określonych w Ustawie.

Paranoja, dyskryminacja  – po prostu. Ludzie odrzuceni według prawa stanowionego przed 20 laty.

Dzieci nie dostają renty po zmarłym Ojcu, bo nie przepracował w „narzuconym odgórnie czasookresie” lat pracy  (okresy składowe, nieskładkowe). Tysiące osób pozostaje bez należnych świadczeń. Spytam Pana Premiera …Jak żyć w kraju nad Wisłą. Polska, to nie miejsce pobytu dla wybranych. Polska, to Ojczyzna, miejsce bezpieczne dla wszystkich. Tak niestety nie jest. Chory kraj, jak i chore obietnice w tym pędzie po „ stołek”. Przykre. Zatraciliśmy się gdzieś na jakimś zakręcie, gdzie drogowskaz podpowiedział – zaufaj, a ja i tak Ciebie oszukam.  Życie- jakoś tak.

Zdjęcie; Źródło : Internet