Musimy być SOLIDARNI z Mariuszem Kamińskim twórcą CBA. 30 marca 2015 roku, w tzw. III Rzeczpospolitej zapadł haniebny wyrok na byłego szefa CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne) Mariusza Kamińskiego, który w interesie państwa zapobiegał korupcji i za to został skazany.

Wyrok ten przypomina i nawiązuje to ohydnych czasów komunistycznego reżimu lat 1944- 1989 gdzie prawo i sprawiedliwość były podporządkowane do politycznej walki z opozycją i sankcjonowane powiedzeniem sowieckiego prokuratora Wyszyńskiego:

„Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie – powiedzenie (maksyma) z okresu PRL, przypisywane prokuratorowi ery stalinowskiej w ZSRR, Andriejowi Wyszyńskiemu. Powiedzenie to zostało nazwane jednym „z najbardziej społecznie popularnych, przygnębiających i oddających powszechną bezbronność wobec niesprawiedliwego sądu powiedzonek charakteryzujących wymiar sprawiedliwości we wszystkich krajach rządzonych przez komunistów.”

W skutek jego wyroków skazywano na więzienie, zsyłki na Syberię, wyroki śmierci najbardziej wiernych i patriotycznych Polaków walczących o interesy państwa polskiego.

Dzisiejszy wyrok wydany na Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników, symbolicznie i praktycznie nawiązuje do tamtego okresu wywołując uczucie protestu i pogardy do tych, którzy w imię walki politycznej z opozycja stosują metody tamtego okresu bo inaczej nie można w imię elementarnej uczciwości tego nazwać kiedy w latach 1980-1981 samemu walczyło się o to z systemem komunistycznym, aby te ohydne praktyki zmienić.

Oświadczenie Mariusz Kaminskiego ws wyroku

Na poparcie tych słów przypomnę poprzedni wyrok w tej samej sprawie, tego samego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieście z roku 2012 umarzający to postępowanie z powodu braku cech przestępstwa.

Jako były członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” walczący z tamtym system opresji i represji komunistycznej w Polsce, jak również represjonowany w tamtym czasie, z ogromnym oburzeniem przyjmuje ten wyrok i wzywam wszystkich czytających to forum o głosowanie w nadchodzących wyborach przeciwko obecnemu prezydentowi tzw. III Rzeczpospolitej Bronisławowi Komorowskiemu i partii rządzącej PO i jej koalicjantowi PSL, za sprzeniewierzenie się ideałom Solidarności z tamtych lat niezgodnych z elementarnym interesem państwa i jego obywateli, a także z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.

Józef Małobęcki