Środowisko patriotyczne Kępna, zaangażowane w uczczenie pamięci i tradycji Żołnierzy Wyklętych zwróciło się do posła Jerzego Kozłowskiego z Kukiz’15, aby rozpropagował ideę budowy Pomnika upamiętniającego walkę Żołnierzy Niepodległościowego Podziemia z komunistami po II wojnie światowej wśród posłów klubu parlamentarnego Kukiz’15. Patrioci proszą, aby parlamentarzyści skierowali w tej sprawie pisma popierające budowę do Przewodniczącego Rady Miasta Kępno. Jak ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl Posłowie Kukiz’15 odpowiedzieli pozytywnie na apel, a jednym z nich jest poseł dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus, który działa także w Parlamentarnym Zespole Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wrocław, 12.05.2016 r.

                                                        Pan
                                                        Andrzej Stachowiak
                                                        Przewodniczący Rady
                                                        Miasta i Gminy
                                                        w Kępnie

Zwracam się z apelem do Pana, a za pośrednictwem do całej Rady Miasta i Gminy w Kępnie, aby nieodpłatnie udostępniła fragment działki przy ul. Kościuszki (vis a vis biblioteki samorządowej), na której Fundacja „Pamięć” wybuduje pomnik poświęcony tutejszym żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy walczyli z narzuconą Polakom władzą komunistyczną w latach 1945-1956.

Pragniemy nadmienić, że Rada Miasta jak i Urząd Miasta i Gminy Kępno, uczestnicząc w tej inicjatywie przywracania pamięci historycznej, nie poniesie żadnych kosztów z budżetu samorządowego, albowiem projekt jak i wykonanie pomnika zostaną opłacone ze środków fundacji „Pamięć”.

Kępińskie środowiska patriotyczne wielokrotnie podejmowały działania zmierzające do upamiętnienia ofiar zbrodni komunistycznych w tym regionie, czego dowodem są: m.in. coroczne apele pamięci w rocznicę tzw. Krwawej nocy kępińskiej, liczne publikacje na łamach prasy, dotyczące losów tutejszych żołnierzy niezłomnych, konferencje naukowe w Kępnie w 2007 r. i 2016 r. oraz Pisarzowicach w 2011 r. Brakuje jednak w Państwa miejscowości pomnika, który oddawałby, choć w części, hołd kępnianom, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie, abyśmy dzisiaj mogli żyć w niepodległej Polsce.

W związku z tym zwracam się do Pana Przewodniczącego, aby pochylił się  nad moim apelem i  pozytywne zarekomendował radnym miejskim tę oddolną inicjatywę mieszkańców.

Z poważaniem,
Dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus
Poseł RP

 

Do wiadomości:
– Burmistrz Miasta Gminy w Kępnie
– Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”