Wadowice, to miasto, którego nazwa znana jest w różnych zakątkach świata. Wspominają o nim w publikacjach wielorakich, książkach pisanych we wszystkich językach.

Utożsamiane z najwybitniejszym Polakiem minionej epoki Karolem Wojtyła, dalej Papieżem Janem Pawłem II, obecnie Świętym Janem Pawłem II. Przez dziesiątki lat poszczególni włodarze miasta z dumą podkreślali, że właśnie w tej miejscowości przyszedł na świat Ojciec Święty.

Przełom nastąpił w 2014 r., kiedy to decyzją mieszkańców posadę Burmistrza objął Mateusz Klinowski.

Człowiek dobrze wykształcony, działacz społeczny, wiedzę ma…

Zwolennik swobodnego dostępu do narkotyków, współtwórca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej zyskał sympatię mieszkańców, którzy pragnęli zmian w mieście kojarzonym z kultem Jana Pawła II. Kandydując nie ukrywał promowanej przez lata postawy ateistycznej. Wszak światopogląd każdy może mieć taki, jaki jest jemu bliski i nic nikomu do tego. Katolik może być draniem, ateista dobrym człowiekiem, to oczywiste.

Ubiegając się o szczytne stanowisko nie tylko trzeba, ale należy przyjąć za fakt, iż staję się osobą publiczną. Będę postrzegany nie, jako X, Y, który może znacznie więcej „poszaleć” od burmistrza dajmy na to.

Burmistrz, to jednoosobowy organ wykonawczy, kierownik miasta, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne funkcje zobowiązują do zachowania pewnych ram przyzwoitości. Można było założyć, że człowiek rozumny, wykształcony, z tytułem doktora nauk prawnych zajmujący się również etyką, swoje kontrowersyjne poglądy odstawi w ciemny kąt na okres kadencji.

Mniemam, że Pan Klinowski bardziej skoncentrował się na logice filozofii, logice czynu- dziedziny, w które też się zagłębia. Popłynął Burmistrz w swoim rozważaniu i całkowicie „odleciał” od otaczającej rzeczywistości tu i teraz układając swoją filozofię, którą w czyn wprowadził.

Włodarz miasta taką oto refleksją na temat Świąt Bożego Narodzenia nie tylko mieszkańców Wadowic zaskoczył, ale wiele osób, którym włos dęba stanął wobec obrzydliwego wręcz przekazu. W okresie przedświątecznym Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to większość Polaków w radosnym nastroju oczekiwała na powitanie Dzieciątka Jezus Burmistrz na swoim fanpage, na Facebooku zamieścił „ Życzenia” poniżej cytowane:

„Dziś czcimy i świętujemy narodziny żydowskiego heretyka, dziecka „Arabów”, terrorysty i sekciarza z Palestyny, którego część z nas pragnie uczynić królem Polski. Pamiętacie?”.

2015 12 25 01

Nie wiem, czy filozofią nie przebił wiernego satanistę czczącego szatana.

Wiele w życiu słyszałam, czytałam słów pogardy wobec chrześcijan. Tak chamskiego, prostackiego wywodu jeszcze nie. Wyobrażam sobie reakcję wyznawców innych religii wobec obrażenia ich uczuć takim porównaniem. Czy nie doszłoby do samosądu?

Przypadki obrazy uczuć religijnych miały miejsce w przeszłości wielokrotnie. Pamiętamy słowa celebrytki o pseudonimie Doda, czyn Nargala. W gronie takich osób różne przekazy mogą szokować. Myśl artystyczna, bądź bezmyślność, ot forma przekazu ludzi sztuki.

Burmistrz piastuje urząd samorządowy z wyboru, ale jest w strukturach władzy. Przekroczenie norm prawnych pisanych, jak i moralnych przez osobę, która doskonale zna przepisy prawa musi znaleźć swój osąd w obliczu Temidy.

Sprawa trafiła do Prokuratury z Urzędu wobec Art. 196 KK, „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, ·podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Poprawnie zareagował Poseł z Kukiz 15 Józef Brynkus, który zwrócił się do Prokuratora Generalnego o nadzór wobec toczącego się postępowania.

 

Wadowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

 

 

Józef Brynkus – Poseł na Sejm RP

 

 

 

Szanowny Pan

                                                                                                                             Andrzej Seremet

                                                                                                                             Prokurator Generalny RP

                                                                                                                             Warszawa

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

otrzymałem informację o wszczęciu przez Prokuraturę Rejonową w Wadowicach postępowania z urzędu w sprawie naruszenia prawa poprzez obrazę uczuć religijnych dokonaną przez burmistrza Wadowic, Mateusza Klinowskiego. Bardzo proszę o objęcie tego postępowania specjalnym nadzorem służbowym.

Burmistrz M. Klinowski, przedstawiający się jako zdeklarowany ateista, z okazji Świąt Bożego Narodzenia opublikował na jednym z portali społecznościowych posta, który wywołał olbrzymie zgorszenie i zbulwersował opinię publiczną nie tylko Wadowic. Nazwał w nim Jezusa Chrystusa „żydowskim heretykiem”, „dzieckiem „Arabów””, „terrorystą” oraz „sekciarzem z Palestyny”, „którego część z nas pragnie uczynić Królem Polski”. Dołączył do owego posta tzw. mema, porównującego Świętą Rodzinę i okoliczności narodzin Chrystusa do sytuacji uchodźców z Bliskiego Wschodu. Jest to manipulacja nie tylko nie odpowiadająca prawdzie biblijnej, ale niezgodna zarówno z wiedzą historyczną jak i obecną sytuacją geopolityczną. Bez względu na intencje autora posta, wymowa owej ogólnodostępnej publikacji miała charakter zdecydowanie prowokacyjny i obraźliwy dla katolików. Posługując się symboliką chrześcijańską ośmieszył on bowiem w ten sposób wymowę Świąt Bożego Narodzenia oraz uderzył w wierzących, którym zarzucił rzekomą nienawiść do uchodźców.

Ze względu na fakt, że sprawa wzbudziła olbrzymie emocje i stała się źródłem społecznych protestów nie tylko katolików, zaś burmistrz jako były wykładowca akademicki przedstawia się jako osoba powiązana ze środowiskiem prawniczym, uważam za wskazane objęcie powyższego postępowania specjalnym nadzorem służbowym Pana Prokuratora Generalnego. Gdyby z jakichś względów okazało się, że postępowanie owo nie zostało wszczęte, bardzo proszę o potraktowanie mojej interwencji jako zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wszczęcie odnośnego postępowania, oraz objęcie go Pańskim nadzorem służbowym, ponieważ czuję się osobiście dotknięty a moja religia została publicznie znieważona.

Łączę wyrazy poważania

Dr hab. Józef Brynkus

Poseł na Sejm RP

Z pozyskanych informacji wynika, że Burmistrz w dniu 30 grudnia 2015 r. na Sesji Rady Miasta w Wadowicach przeprosił za swoje słowa. Obecnie sprawa jest rozpatrywana w Prokuraturze.

Burmistrz Klinowski ma już jeden zarzut z art. 233 kk paragraf 1 i 6.

  1. o składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych w grudniu 2010 roku i w kwietniu 2011 roku, kiedy był jeszcze radnym Rady Miasta w Wadowicach.

Przyznał, iż „omyłkowo” nie wpisał w oświadczeniu majątkowym kwoty pożyczki, bagatela 100.000 zł, którą otrzymał od znajomego. Cóż, stówka PLN w jedną, czy też drugą stronę nie ma znaczenia.

Pisał, jakaś amnezja, zapomniał, sprostował, czego się czepia niewinnego człowieka niezawisła Prokuratura – nie rozumie.

Wierzę, że ten Pan zostanie w sposób należyty osądzony, choćby ku przestrodze wobec innych, którzy pełniąc funkcje na wyższych szczeblach zaoszczędzą obywatelom zaskakujących sytuacji. Trudno pojąć wybryki godne potępienia człowieka, który próbuje zabłysnąć w taki sposób.

Wiem, że za lat 10, 30 – pytając człowieka w Zambii, Chinach, Nowym Jorku, z kim kojarzy nazwę miejscowości Wadowice, odpowie bez zastanowienia – z Janem Pawłem II, kochanym Ojcem Świętym. Autorytet wszechczasów, który na szacunek zasłużył sobie swoim życiorysem od urodzenia. Dobro, mądrość, głęboka wiara doprowadziły Karola Wojtyłę, człowieka z Wadowic na sam szczyt.

Pytając dzisiaj, kim jest Pan Klinowski – nie wiem, czy mieszkańcy w Krakowie na przykład skojarzą nazwisko z osobą publiczną – Burmistrzem? Wierzę, że dane tego Pana zostaną zapisane na zupełnie innych kartach historii …kartotece osób karanych za zwyczajny rynsztok, który promował. Przemyśleć, a potem powiedzieć, napisać – byłoby zasadne.

Rzucanie słów obraźliwych, godzących w uczucia religijne mogą wywołać huragan, burzę. I słusznie. Sorry, taki mamy klimat Panie Burmistrzu.