Pamiętny dzień dla Europy, 9 marca 2017 roku Kto tak głosował? Unia niemiecka – przepraszam, Kalifat niemiecki plus ci co zawsze nas zdradzali, czyli Wielka Brytania … .

Przeciw jest Polska … .
Argumenty strony polskiej są znane – Europa zmierza ku upadkowi, a UE ku rozpadowi. Mamy więc teraz pełne prawo budować własną potęgę poprzez samowystarczalność energetyczną, repolonizację mediów, banków, przemysłu i handlu.

Gdyby dodać do tego ZERO imigrantów islamskich oraz obronność budowana przy współpracy z największym członkiem NATO, czyli z USA i umiarkowaną współpracę z Chinami, to mamy plan działań na najbliższe kilka lat – „europejczycy” będą zajęci całkiem czym innym, a lista ich kłopotów jest bardzo długa.

Europa miała ostatnią szansę, by Polska brała czynny udział w rozwiązywaniu kłopotów – nie chcą, ich sprawa. Nie nasza.

„Chcecie Jezusa czy Barabasza ?” … .

Oczywiście że przesadziłem – Saryusz Wolski to nie Jezus, a Tuskowi trochę daleko do Barabasza, ale istota konfliktu jest taka sama.

Jest to postawienie na ostrzu noża – kogo chcecie, jak ma być? Tak jak było, tylko jeszcze więcej? Rezultat jest znany – nie tylko 2 ale 3 „prędkości” i w wyniku rozpad Unii, takiej jaką znamy …

Autor: Mirosław Władysław Kasprzak

fot. consilium.europa.eu