Rząd chce stworzyć 10 ośrodków dla uchodźców, które w sumie pomieszczą 1200 osób. Mimo sprzeciwu samorządów lokalnych i mieszkańców dwa z nich mieszczące łącznie 200 imigrantów mogą powstać już na początku grudnia br. w naszym regionie. 

 

We wtorek, 10 listopada w gminie Łąck (powiat płocki woj. mazowieckie) odbyła się sesja podczas, której Wójt Zbigniew Białecki wraz z Sołtysami, a także Rada Gminy Łąck wydali oświadczenia przedstawiające negatywne stanowisko wobec utworzenia ośrodka dla uchodźców i przyjęcia łącznie 200 imigrantów przez właścicieli dwóch prywatnych ośrodków wczasowych w Koszelówce nad Jeziorem Zdworskim! Mieszkańcy solidarnie zbierają podpisy i protestują – wiedzą że taki ośrodek zabije turystykę w regionie, z której żyją. Boją się konsekwencji i utraty poczucia bezpieczeństwa, a także dostępności np. do plaż nad jeziorem.

 
Samorządy z całej Polski przeciwne są przyjmowaniu ogromnej rzeszy imigrantów do swoich miejscowości, głównym powodem odmówienia Urzędowi do Spraw Cudzoziemców przyjęcia imigrantów podawany jest brak miejsc do zakwaterowania cudzoziemców.

 

Urząd znalazł więc „lisi” sposób jak ominąć konsultacje i działania społeczne, zamknąć usta samorządom i drogę blokowania przyjmowania uchodźców, ominąć plany zagospodarowania i wymusić na obywatelach przyjęcie do regionu niechcianych gości. Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłosił przetarg adresowany do właścicieli prywatnych ośrodków wczasowych na stworzenie 10 komercyjnych ośrodków dla uchodźców. Każdy z nich musi być w stanie przyjąć co najmniej 120 emigrantów. Termin składania ofert mija 25 listopada 2015 r. o godz. 10.00.

 

Zamówienie musi być realizowane przez Wykonawcę od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.12.2015 r. do dnia 30.06.2019 r. lub do wyczerpania się środków posiadanych przez Zamawiającego przeznaczonych na dane zadanie w planie finansowym, w zależności od tego, która z sytuacji zaistnieje wcześniej.
Wykonawca musi zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanym w ośrodku całodzienne wyżywienie, z wyjątkiem osób korzystających z ekwiwalentu pieniężnego, o których mowa w art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 680 z późn. zm.).

źródło: Wojownicy15.pl