Sprawa likwidacji pomnika ruskich okupantów w Nowym Sączu. Pomnika już  nie ma, rozprawy sądowe wobec patriotów działających na rzecz jego likwidacji – nadal trwają. Rozprawa sądowa przeciwko Zygmuntowi Miernikowi w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu  12 kwietnia 2018 roku.

[rejestrowana tylko siłami społecznymi, wobec braku sił sądowych] 

Zygmunt Miernik domaga się należytej rejestracji

Działania policji niezależne wobec prawa?

 

01.jpg

1.jpg

5.jpg

10.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

13.jpg