2015 rok to kolejny, trzeci z rzędu rok intensywnych działań Fundacji na dawnych Kresach Wschodnich. Jednym z aspektów szeroko rozumianej akcji przywracania pamięci o polskiej obecności na tym terenie było podjęcie przez nas prac konserwatorskich w stosunku do zabytków pozostających za wschodnią granicą. W tym roku przeprowadziliśmy działania w ramach czterech projektów obejmujących obiekty zlokalizowane w Krzemieńcu, Drohobyczu i Dubnie. Prace dotyczące wyposażenie miały charakter stricte konserwatorski, natomiast   w stosunku do obiektów architektonicznych wykonano pełny zakres robót remontowo-budowlanych.

  1. Kościół parafialny pod wezw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu – konserwacja obrazów św. Michał Archanioł, św. Gabriel Archanioł i konfesjonał

Krzemieniec, kościół parafialny, Archanioł Gabriel - fot. Piotr MazurW pierwszej połowie września zakończone zostały działania rewaloryzacyjne przy dwóch obrazach ołtarzowych i konfesjonale. Obiekty te, obecnie przechowywane w kościele parafialnym, pochodzą z usytuowanego nieopodal dawnego kościoła jezuitów (później gimnazjalnego). Powstały około połowy XVIII wieku, a do kościoła parafialnego trafiły w ramach akcji ratującej rozgrabiane wyposażenie kościoła klasztornego. Ich stan zachowania wskazywał na pilną potrzebę podjęcia działań konserwatorskich. Krzemieniec, kościół parafialny, Archanioł Michał - fot. Piotr MazurWykonanie zadania Fundacja zleciła dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki, Panu Tomaszowi Junikowi. Prace rozpoczęły się w lipcu b.r. Zrealizowane prace stanowią kolejny etap prowadzonego od wielu lat sukcesywnego przywracania świetności wnętrzu kościoła.

Krzemieniec, kościół parafialny, konfesjonał - fot. Piotr MazurRoboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem określonym w dokumentacjach konserwatorskich, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  1. Kaplica Nahlików zlokalizowana na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu

Drohobycz, cmentarz parafialny, kaplica Nahlików - fot. Piotr MazurPrace na cmentarzu przy ul. Truskawieckiej Fundacja Niepodległości prowadzi nieprzerwanie od 2013 roku. W bieżącym roku wykonaliśmy remont kaplicy Nahlików, drugiego obiektu architektonicznego na tym cmentarzu. Pierwszy, kaplica grobowa Neumannów, został wyremontowany przez FN w 2013 r.

Drohobycz, cmentarz parafialny, nagrobek - fot. Piotr MazurRoboty rozpoczęte w maju bieżącego roku składały się z kilku etapów. Przede wszystkim zbito zawilgocone tynki wewnętrzne i zewnętrzne, osuszono ściany i położono nowe tynki wapienno-piaskowe. Całość pomalowano wg opracowanego programu nowej kolorystyki.   Wyremontowano więźbę dachową i poszycie. Wymieniono stolarkę okienną, drzwi poddano konserwacji. Założono nowe rynny i rury spustowe.   Następnie przystąpiono do konserwacji ołtarza. Prace zakończono uporządkowaniem otoczenia kaplicy i wykonaniem nowego wyprofilowania terenu w celu właściwego odpływu wód opadowych. Inicjatorem działań było Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie (z siedzibą w Drohobyczu)

Powyższe roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  1. Nagrobki zlokalizowane zlokalizowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu

Drohobycz, cmentarz parafialny, nagrobek Ignacego Henryka Sas Terleckiego - fot. Piotr MazurOprócz robót konserwatorsko-budowlanych przeprowadzonych na drohobyckim cmentarzu, w bieżącym roku Fundacja Niepodległości wykonała także prace remontowo-porządkowe przy 67 nagrobkach. Te działania stanowiły kolejny etap docelowego programu obejmującego wszystkie zniszczone pomniki i nagrobki. Od 2013 roku przeprowadziliśmy prace w stosunku do 125 obiektów. Tym razem wybranych zostało 67 nagrobków. Roboty polegały głównie odkopywaniu zasypanych konstrukcji, scalaniu rozbitych elementów, czyszczeniu i pracach murarskich. W stosunku do obiektów metalowych wykonane zostały prace konserwujące i zabezpieczające. Przy okazji uporządkowane zostało najbliższe otoczenie grobów.

Należy podkreślić, że części nagrobkom, zakwalifikowanym pierwotnie jako NN, dzięki wykonanym pracom przywrócona została tożsamość.

Powyższe roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  1. Kościół parafialny pod wezw. św. Jana Nepomucena w Dubnie – remont fasady

Dubno, kościół parafialny, elewacja frontowa - fot. Piotr MazurKolejnym obiektem, który był przedmiotem robót prowadzonych przez Fundację Niepodległości na terenie Ukrainy, jest kościół parafialny pod wezw. św. Jana Nepomucena. Obiekt pochodzi z 1838 roku, swoją funkcję pełnił do końca II wojny światowej, po czym władze sowieckie urządziły w nim halę sportową. Wierni odzyskali świątynię na początku lat 90-tych XX w. Od tego czasu kolejni proboszczowie sukcesywnie doprowadzali kościół do właściwego stanu. Wykonano izolację, remont dachu, wymieniono stolarkę, wyremontowano także dzwonnicę. W najgorszym stanie pozostawały elewacje kościoła: zawilgocone, z odspojonymi i spękanymi tynkami. Z uwagi na duży zakres robót, zadanie zostało podzielone na etapy. Na 2015 rok zaplanowany został remont elewacji frontowej. Prace rozpoczęły się w lipcu br. Z fasady zbito stare tynki, oczyszczono i zaimpregnowano odsłonięty mur. Na tak przygotowaną ścianę położona została metalową siatka wzmacniająca. Następnie nałożono tynki wapienno-piaskowe – z zachowaniem detalu architektonicznego. Elewacja została pomalowana zgodnie z historyczna kolorystyką. Wykonano nowe obróbki blacharski. Remont został uwieńczony zrekonstruowaniem napisu Gloria Tibi Domine.

Prace wykonała miejscowa firma budowlana Rostysława Szegery zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: Piotr Mazur
Fundacja Niepodległości