9 grudnia 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uczcił pamięć Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Wiek XX został szczególnie ciężko naznaczony przez zbrodnie sowieckiego glod3totalitaryzmu. W latach 1932-1933 w wyniku planowo wywołanego głodu na terenach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i Kubania zostało zagłodzonych na śmierć kilka milionów ludzi. Kala i okrucieństwo tej zbrodni jest jedyne na w swoim rodzaju. Dotknęło bez wyjątku wszystkich na wielkich obszarach kraju.
Posłanki i Posłowie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pochylają z szacunkiem głowy nad milionami ofiar Wielkiego Głodu i łączą się w bólu z narodem ukraińskim.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oddaje także szczególny hołd kilkudziesięciu tysiącom Polaków zmarłym w wyniku tej zbrodniczej akcji na terenach ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Ich ofiara woła o pamięć.

Świadomi ogromu zaniechań i zaniedbań, które powodują, że w pamięci 12-579489narodowej polskie ofiary Wielkiego Głodu nie znajdują godnego miejsca, Sejm RP zwraca się do instytucji nauki i kultury o rozpoczęcie pilnych działań zmierzających do udokumentowania tej zbrodni.
Musimy podjąć trud policzenia i zidentyfikowania Polaków – ofiar Wielkiego Głodu, a także właściwego ich upamiętnienia.

Uchwałę Sejm podjął przez aklamację.

;

;

;

kiev

9.12 2015