Czemu służy mit o „polskich nazistach” i dlaczego TVN nie chce odpowiedzieć na pytania senatora prof. Jana Żaryna? O tym, między innymi, w dzisiejszej KChT.

KChT 067 – Grillowanie senatora Żaryna, czyli mit o „nazistach”