Henryk Skolimowski in Memoriam

//Henryk Skolimowski in Memoriam

Henryk Skolimowski in Memoriam

Odejście filozofa, profesora Henryka Skolimowskiego to koniec pewnej epoki. Jej istotną treść życie nakazało pisać temu wielkiemu uczonemu poza granicami Ojczyzny.

Po bogatych wielokierunkowością i wspartych wybitnymi autorytetami naukowymi Kotarbińskiego i Ajdukiewicza studiach w Polsce, skierował swe kroki do Oksfordu, gdzie obronił pracę doktorską. Od tej pory jego błyskotliwa kariera rozwijała się w świecie – przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, z czym nie pozostawał w sprzeczności rosnący w czasie Skolimowskiego wobec nich krytycyzm.

Henryk wychował tam całą generację uczniów, których pełen czci i oddania stosunek do Mistrza miałem osobiście okazję obserwować.

Po kilkudziesięciu latach owocnej pracy – ostatnio i najdłużej na Uniwersytecie Michigan – powrócił do Polski, gdzie … niewielu o Nim wiedziało, czy wręcz słyszało.

Będąc już emerytem nie uchylał się od pracy z adeptami i pełen energii organizował coraz to nowsze przedsięwzięcia – kursy, wykłady, konferencje (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim: „Towards a New Renaissance – Spirituality, Values and Future”).

Jego naturalna charyzma w krótkim czasie przysporzyła mu znaczne grono wielbicieli i studentów, z entuzjazmem podejmujących zagadnienia najnowszej dziedziny, stworzonej przezeń: ekofilozofii.

Mimo podejmowanych przez wielu, w tym niżej podpisanego, wysiłków, by postać i dorobek tego znakomitego uczonego spopularyzować poprzez media, pozostał on osobą w nich praktycznie nieobecną, czego nie da się inaczej, jak krytycznie skwitować.

Aktywność intelektualna Henryka gwałtownie osłabła w ostatnich dwóch latach – nieubłagane prawa biologii zadziałały nagle, postępując szybko.

Nie tylko pod sztandarem filozofii – także pisząc poezje, rzeźbiąc i tworząc Henryk Skolimowski wszedł w smugę cienia… Nie! Odszedł do Światłości, której tu na Ziemi był ewidentną emanacją.

Żegnaj Mistrzu i Przyjacielu – obdarowałeś nas swą obecnością i skierowałeś w stronę prawdziwego poznania rzeczy: takich, jakimi są.

By |2018-04-13T09:56:03+00:00Kwiecień 13th, 2018|Kultura|Możliwość komentowania Henryk Skolimowski in Memoriam została wyłączona

About the Author:

Redakcja
Niezależny portal obywatelski. Łączymy ludzi, dla których pisanie jest pasją. Poruszamy tematy, które dla innych mediów są zbyt trudne.
Google+