Media nabrały wody w usta po wypowiedzi byłego prezydenta. – „Świat jest źle zorganizowany. ONZ, NATO i Rada Europy to idee starej epoki. Powinniśmy rozszerzać struktury ekonomiczne i stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa” – powiedział Lech Wałęsa w wywiadzie dla rosyjskiej agencji ITAR-TASS. W mojej ocenie za te wypowiedzi Lech Wałęsa powinien zostać zatrzymany na podstawie art. 127. § 1. Kodeksu Karnego, czyli za “Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest to bowiem czyn zagrożony wysoką karą.

Czy prokuratura wyda nakaz zatrzymania i doprowadzenia przed oblicze wymiaru sprawiedliwości byłego Prezydenta? Szczerze wątpię! Jednak w mojej ocenie jest mocna podstawa prawna do zatrzymania Lecha Wałęsy, bo czyn którego się dopuścił jest zagrożony wysoką karą. Wspomniany artykuł Kodeksu Karnego mówi:

Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W tym miejscu należy też zaznaczyć, że prokurator z urzędu powinien szukać wspólników byłego Prezydenta, bo we wspomnianym wywiadzie mówi, że globalizacja wymaga utworzenia innych programów i struktur. Jednocześnie przyznaje, że podczas podróży po świecie stara się przekonać ludzi do dyskusji nad nowym porządkiem świata. – „Tak daleko doszliśmy w ramach technicznej modernizacji, że już nie mieścimy się w naszych krajach. Musimy rozszerzyć ekonomiczne, obronne i różne inne struktury, stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa” – zaproponował były prezydent w wywiadzie dla rosyjskiej agencji ITAR-TASS . Czyli Lech Wałesa jest lobbystą NWO oraz bezkrwawej rewolucji i oddania Polski we władanie Niemiec? Czy spełnia się sen Hitlera, który zrealizuje Angela Merkel bez użycia siły?

Polacy powstańcie z kolan! Jak długo jeszcze pozwolimy ludziom z tamtej epoki niszczyć naszą Ojczyznę? Dla kogo pracuje obecnie Lech Wałęsa?