Szanowni Wyborcy, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele,
Nadszedł czas na zmiany w naszej Ojczyźnie. Polacy wyrazili swoje poglądy na temat postrzegania stanu kraju w trakcie kampanii wyborczej na stanowisko Prezydenta RP. Paweł Kukiz wraz z rzeszą przyjaznych jemu ludzi skłonili wielu Rodaków do refleksji, przemyśleń nad obecną sytuacją w wielu obszarach życia. Wynik, jak bardzo odbiegamy od krajów Europy przeraża. Zaniedbania ze strony obecnej koalicji PO-PSL, poprzednich rządów skutkuje pogorszeniem się warunków bytu milionów Polaków. Rozwiązaniem jest odsunięcie od władzy ludzi, którzy przesyceni polityką zapomnieli, że służba dla Ojczyzny, jednostek, to priorytet działania dla dobra ogółu.
Mam zaszczyt poinformować Was, iż moja kandydatura została ujęta na Liście Komitetu Wyborczego Wyborców „Kukiz’15” ze wskazaniem kandydata na Posła w wyborach, które odbędą się 25 października 2015 r. Wszystkim, którzy mnie znają zapewne nie muszę przedstawiać swojego życiorysu. Z szacunku wobec osób pozostałych zobrazuję swoją osobę, celem podjęcia decyzji, czy zasługuję na reprezentowanie wspólnych interesów w Parlamencie. Od wielu lat utożsamiam się ze środowiskiem prawicowym, którego poglądy są mi najbliższe.

KATOWICE
Okręg Wyborczy nr 31

1 Grzegorz Długi
2 Jacek Piwowarczuk
3 Mariusz Tamowski
4 Jakub Kalus
5 Adam Trzebinczyk
6 Aldona Werner
7 Joanna Zalejska-Mizera
8 Anita Skapczyk
9 Krzysztof Toboła
10 Marcin Wróblewski
11 Edyta Szostok
12 Mateusz Gruźla
13 Tadeusz Domżalski
14 Agnieszka Drożyńska
15 Dominika Sosińska
16 Aneta Weihrauch
17 Daria Dziura
18 Jolanta Graca
19 Przemysław Danysz
20 Adam Klacka
21 Krzysztof  Wostal
22 Bogusz  Domagała
23 Tomasz Palka
24 Waldemar Janeda

Człowiek i jego potrzeby stanowią dla mnie najważniejszą wartość. Służę od wielu lat, jako związkowiec NSZZ Solidarność klasie pracowniczej w Polsce. Znam dobrze problemy zwyczajnych ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. Swoje poglądy wobec nieprawidłowości kieruję do właściwych podmiotów prosząc o ich skuteczne rozwiązanie. Moja działalność skierowana do ludzi wynika z głębokiego zaangażowania społecznego. Wielu spraw nie jestem w stanie załatwić sam, zapobiec określonej sytuacji będąc blokowanym przez obecny system, w którym przepisy prawa są interpretowane i stosowane swobodnie, bez jego poszanowania.
Z tytułu poddawania krytyce działań pracodawcy, broniąc interesów pracowników zostałem pozbawiony pracy. Samodzielnie podjąłem się obrony swoich racji, godności pokonując kolejne szczeble odwoławcze. W konsekwencji na mocy Wyroku Sądu zostałem przywrócony do pracy. Doświadczenia życiowe wzbudzają we mnie determinację w walce o prawdę, której hołduję od zawsze. Poddaję medialnej krytyce sprawy, które bulwersują różne środowiska.
Publikuję artykuły w niezależnych mediach, które cieszą się popularnością wśród moich czytelników. Często opisuję problemy osób, które mnie proszą o pomoc w rozwiązaniu sporów. Uważam, że jestem bardzo obiektywny podejmując każde wyzwanie. Przed przystąpieniem do rozwiązania sporu dokładnie analizuję stan faktyczny, aby z pełnym przekonaniem, na podstawie czytelnych dowodów swoje osądy w sprawach głosić. W środowisku uchodzę za osobę dobrze zorganizowaną. Angażowałem się wielokrotnie w organizowanie pikiet grup pracowniczych domagających się swoich praw.
Unikam arogancji w kontaktach ze stronami sporu szukając dialogu, rozwiązań merytorycznych. Wiem, że wiele spraw można rozwiązać w sposób rzeczowy, przedstawiając mocne argumenty bez konieczności używania powszechnie stosowanych wulgaryzmów, oszczerstw, kłamstwa. Jestem silnie związany z grupą osób najsłabszych – niepełnosprawnych, ich opiekunów.
Rozumiem problemy nie tylko z przekazów, ale własnego doświadczenia. Jestem ojcem biologicznym dwójki dzieci, syn jest dzieckiem niepełnosprawnym zaburzony autyzmem. Wychowuję również dwóch synów mojej życiowej partnerki. Mam doświadczenie w kontaktach z mediami, gdzie wielokrotnie prezentowałem swoje poglądy na zwyczajne, ludzkie sprawy. Chcąc stać się cząstką osób, które będą miały wpływ na przyszły los naszej Ojczyzny z wielką pokorą proszę o wsparcie wszystkich, którzy chcieliby mnie poprzeć.
Mateusz Gruźla
Członek Prezydium MOZ NSZZ Solidarność Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Poland , Delegat w Regionie – Śląsko-Dąbrowskim NSZZ Solidarność , Delegat w Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w zakładzie Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. ” Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ” .