Otwock, 13 października 2015 r.

                                                    

 

                                 OŚWIADCZENIE

 

W związku pojawieniem się zarzutów wobec organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny „Pułkownik Kukliński – zwycięska misja” Otwock – Zakręt – Emów – Wiązowna w dniu 7 listopada 2015 r, dotyczących zaproszenia do udziału jako Jurora w Konkursie na Plakat p. Andrzeja Pągowskiego, oświadczamy co następuje:

Ideą naszej inicjatywy jest propagowanie postaci płk. Ryszarda Kuklińskiego w każdym środowisku, także tam, gdzie jego zasługi nie były do tej pory doceniane. Dlatego szczególną radością napawa nas fakt, że możemy dotrzeć również do tych kręgów, które wcześniej nie miały okazji lub nie chciały bliżej poznać płk. Ryszarda Kuklińskiego. Być może jest to jedyna szansa, by niektórzy zrozumieli, jak wielkie zasługi dla kraju uczynił ten człowiek.

Pragniemy podkreślić, że organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny„Pułkownik Kukliński – zwycięska misja” stanowczo odrzucają ideologię komunizmu, której nadrzędnym narzędziem od początku jej istnienia była nienawiść. O ile złe czyny należy zawsze potępiać, o tyle drugiego człowieka – którego Bóg powołał do życia – nigdy! W związku z tym, nie będziemy wdawać się w polemiki z osobami, które kierują się nienawiścią względem jakiegokolwiek członka Jury Konkursu, organizatora, czy też uczestnika Konferencji. Pułkownik Ryszard Kukliński podejmując się swojej misji, zrobił to dla wszystkich Polaków, bez wyjątku!

W imieniu organizatorów,

Małgorzata Kupiszewska