W czasie pandemii koronawirusa kwitnie działalność artystyczna, bo muzycy i poeci mają więcej czasu. W Polsce nie organizuje się koncertów oraz imprez masowych, a jednak kreatywność nie ustała. – „Na prośbę Anny Kleszcz napisałem i wykonałem piosenkę – podziękowanie i hołd dla tych, którzy bohatersko pomagają – dla służb medycznych” – informuje Waldemar Deska, który wykonał piosenkę pt. „Niepewność i Strach”, a słowa napisali wspólnie: Magda Pawluczuk i Waldemar Deska.

Prezentujemu premierowy utwór pt. „Niepewność i Strach” poniżej:

Wątpliwość i strach, w serca dziś uderza niepewność i gorzki jej smak…

Nie trwajmy w panice, w bezmyślnym działaniu bo oni nadziei nam niosą znak.

Ref:

Ty dla nich dzisiaj zostań w domu Postawą swą podziękuj im tak

Gdy oni bez strachu w szpitalnych realiach Za maską ochronną kryją ludzką twarz

 

Gdy słońce wstaje jak co dzień w domu I niebo ten sam kolor ma

Na świecie tysiące aniołów bez imion Przy łóżkach chorych wciąż trwa

 

Ty lepiej dla nich zostań w domu Postawą swą podziękuj im tak

Gdy oni bez strachu w szpitalnych realiach Za maską ochronną Kryją ludzką twarz

 

  • to napisała Magda z Irlandii.

 

Natura i Świat                                               już miliardy lat

A Człowiek jak My                            ledwie parę lat

 

Niepewność  i strach                          towarzyszy nam

Wirus, ma gorzki smak …                   życie ma wiele wad

 

każda chwila jest ważna                    chwila ma swój sens

chwili nie lekceważ                            ona daje znak

każda chwila płodna                          daje ciągłość nam

każda chwila cenna                            daje siłę nam

 

Nie trwajmy w panice,                       Oni pomoc niosą nam

Nie mówmy, że się nie da                  Oni nie myślą tak

Ty też zrób coś dla nich                     dobro ma słodki smak

Nie myśl tylko o sobie                       pomyśl o ich snach

 

Ref:

Ty dla nich dzisiaj zostań w domu Postawą swą podziękuj im tak

Gdy oni bez strachu w trudnych chwilach niosą pomoc, odwagę, nadzieję i blask

 

Gdy słońce wstaje jak co dzień w domu I niebo ten sam kolor ma

Na świecie tysiące aniołów bez imion Przy łóżkach chorych uporczywie trwa

 

Niepewność i strach                           życie ma gorzki smak

Oni nadziei niosą znak                       gdy przy chorych trwają tak

 

Za to podziękuj Im tak                      daj Im jakiś znak

To ludzie jak my                                bohaterską kryją twarz

 

Wirus, ma gorzki smak …                   życie to ciężar i strach

nadzieja i miłość                                wyrzeczeń poświęceń ma smak

 

Oni to wiedzą i                                  przy chorych trwają tak

nie myślą o sobie                                myślą jak uzdrowić świat

 

Nie trwajmy w panice                                   Oni pomoc niosą nam

podziękuj im tak                                daj im jakiś znak

To ludzie jak my                                bohaterską kryją twarz

Wirus, ma gorzki smak …                   życie to ciężar i strach

nadzieja i miłość                                wyrzeczeń poświęceń ma smak

 

Oni to wiedzą i                                  przy chorych trwają tak

nie myślą o sobie                                myślą jak uzdrowić świat

Słuchajcie:

Waldemar Deska – były muzyk zespołu Daab, ale nie tylko:

– Studiował na wydziale Inżynierii Lądowej i Architektury Politechniki Warszawskiej

– Wieloletni współpracownik „Radia Riwiera” i „Politechnika”.

– Członek ZAiKS. Były Członek „Rady” oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego

– Współzałożyciel „Remontu” a potem po przymusowym połączeniu Remontu z Riwierą (Od 1979 do stanu wojennego) dyr. Programowy Centrum klubowego PW „Riwiera Remont”

– Walczył o wolną i niezależną sztukę z której zasłynęły jego Free Jam sessions w Remoncie w latach siedemdziesiątych

– Animator „Jazz Clubu Remont” „Akademii Jazzowej Remont”, „Warsztatów Jazzowych Remont”, „Jam Sessions”, Big Bandu Remont, oraz wielu serii koncertowych reggae, rocka i punka.

– Pomysłodawca i realizator „Dni Niezależnej kultury Polskiej” w Belgradzie w 1981 roku, które pomimo obstrukcji milicji z kilku Państw Bloku Sowieckiego udało się zrealizować w współpracy z belgradzkimi studentami.

– Do połowy lat osiemdziesiątych blisko współpracował z Tomaszem Stańko

– Współpracując z Hanrykiem Gajewskim współtworzył między innymi „International Artist Meeting – I aM”, „Other Child Book” – z dkf „Kwant” – pierwsze posierpniowe spotkanie z Lechem Wałęsą.

– W stanie wojennym współzałożyciel i leader alternatywnej grupy „DaaB” z którą koncertował w wielu stolicach europejskich zdobywając opinię najlepszej na świecie „białej” grupy grającej „czarną” muzykę reggae.

– Inicjator i szef dwóch edycji międzynarodowego wizytującego festiwalu progresywnego rocka „Warszawa Berlin Moskwa” którego spontaniczne reakcje pod Murem Berlińskim w 1990 r. stały się inspiracją sławnego potem koncertu „The Wall”

– Po odrodzeniu się Nowej Polski w 1990 roku udał się na wewnętrzną emigrację.

– Ekolog „Z Natury”. W 2006 roku zbudował bez pozwolenia na budowę ekologiczną szopę: z nieheblowanych desek, ziemi z działki, folii malarskiej oraz wielu innych materiałów odpadowych, w której zamieszkał wraz z żoną. Za to otrzymał nakaz rozbiórki.

– Waldek Deska nie naruszył prawa! Nie podporządkował się jedynie wymaganiom administracyjnym! Pisze o tym w sieci tutaj.