Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz powołał Jacka Kurskiego na prezesa TVP. Jacek Kurski przestał dziś pełnić funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury. Czekają nas zmiany? Ma ktoś strach w oczach?

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę medialną. Nowelizacja zmienia zasady powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji działających w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Eliminuje ona kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie wyboru składów rad nadzorczych i zarządów istniejących spółek publicznej radiofonii i telewizji, przyznając je ministrowi skarbu państwa. – Media publiczne muszą być obiektywne, rzetelne i wiarygodne. Dziś media nie mają takich cech. Media publiczne musząc cechować się bezstronnością – powiedziała Małgorzata Sadurska, szefowa KPRP.