Proces za pobicia i masowe areszty opozycji 3 Maja 1986 r. w ramach stopniowej liberalizacji systemu.[?]

Rozprawa zakończyła się umorzeniem z powodu przedawnienia, ale końcowego uzasadnienia sądu (przy pustej sali, po usunięciu publiczności przez policję) nie można było udokumentować z powodu usunięcia niezależnych mediów z sali sądowej (w ramach stopniowej i postępującej w III RP liberalizacji systemu, której do tej pory nie zdołano powstrzymać)

Rozprawa 12 kwietnia 2016 r. – Sąd Okręgowy w Krakowie