Ochrona godności człowieka, każdego człowieka jest w cywilizowanym kraju elementem nadrzędnym w poprawnym funkcjonowaniu jednostki. Los niepełnosprawnej Małgosi, jej bliskich opisujemy cyklicznie w publikacjach na łamach naszej Redakcji.

http://pressmania.pl/prokuratura-postanawia-zamknac-niepelnosprawna-gosie-w-zakladzie-psychiatrycznym/

http://pressmania.pl/zgwalcona-niepelnosprawna-dziewczyna-w-kontrze-z-organami-scigania-cd/

http://pressmania.pl/zgwalcona-niepelnosprawna-dziewczyna-w-kontrze-z-organami-scigania-ciag-dalszy/

……….

Osobiście ja, jako osoba zupełnie postronna, która wspiera z całych sił Rodzinę jestem biegiem wydarzeń już bardzo zmęczona. Emocje, które odczuwa Rodzina nie mają zapewne skali, by pomiaru dokonać.

Prokuratura Rejonowa w Zamościu, która prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie wykorzystania seksualnego zaburzonej umysłowo dziewczyny działa poprawnie?

Wiadomym jest, że Prokurator nadzorujący każde postępowanie obiera „ ścieżkę”, którą dojdzie do ujawnienia prawdy. Gromadzone dowody mają ogromne znaczenie do oglądu sytuacji. Etapem końcowym jest ich analiza, wnioski, ewentualne postawienie zarzutu.

Gubię się osobiście, przeciwko komu postępowanie jest prowadzone. Kto jest sprawcą, kto pokrzywdzonym?

Wnikliwości nigdy zbyt wiele- to oczywiste. Gratulowałabym Pani Prokurator prowadzącej sprawę, gdyby koncentracja na szczegółach dotyczyła postępowania w sprawie karnej wobec innego artykułu.

Sprawa prowadzona jest z art. 198 KK,

„Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, ·podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Wskazany artykuł z KK pomija przemoc, a samo doprowadzenie do obcowania płciowego.

Że było…tak, było. Małgosia jest w 6 miesiącu ciąży „bynajmniej nie wiatropylnej”.

Deklarowany sprawca czynu nie zaprzecza obcowania płciowego z osobą zaburzoną psychicznie.

„ Boże, gdym ja wiedziała, jaką drogę krzyżową nam zafunduje Prokuratura, w życiu nie zgłaszałabym tego na Policji”…mówi Mama niepełnosprawnej Małgosi.

Patrzę na córkę, widzę brzemienną osobę i kocham to dziecko swoje, jak i wnuczkę, która ma na świat przyjść. Nie prosiło się o życie, ale ono już jest. Serduszko przecież bije. Miałam na aborcję pozwolić? Nie, nie takie dostałam wychowanie. Dziecko niewinne niczemu. Poczęło się, przecież jest. Dlaczego ludzie nas piętnują, za co? Dlaczego Prokurator, kobieta nie sięga głębiej, nie oszczędza nas w tym trudnym czasie?

Z informacji, które pozyskaliśmy – w dniu wczorajszym tj. 28 marca 2017 r. o godzinie 11.15 listonosz dostarczył wezwanie z Prokuratury o stawiennictwo Małgosi wraz z Mamą na badania przez biegłych psychiatrów w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu. Stawiennictwo na godz.12.00.

Sumuję: dojazd do Zamościa z ich miejsca zamieszkania środkiem komunikacji miejskiej, to 25 minut. Dojście do punktu docelowego, kilka minut. Autobus kursuje raz na 30, 40 minut. W jaki sposób mieli się dostać do wskazanego miejsca? Tego nie wie nikt.

Art. 131. § 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności – przez Policję.

  • 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji.
  • 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Szanowna Pani Prokurator…miała kobieta dni 7 od skutecznego doręczenia pisma na stawiennictwo, czy 40 minut na przygotowanie niepełnosprawnej, zaburzonej umysłowo, ciężarnej kobiety na dojazd w określone miejsce.

Dalej z wiedzy pozyskanej wynika, że w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne przesłuchanie Mamy Małgosi.

Przez Panią Prokurator Pani Zofia została poinformowana, że za niestawiennictwo w dniu 28 marca 2017 r zostanie obciążona karą grzywny w wysokości 1000 zł ( słownie: tysiąc złotych).

Tylko, za co, kto nie zachował nałożonych obowiązków?- Wymiar Sprawiedliwości, czy Pani Zofia?

Pani Prokurator zachowuje najwyższą staranność w czynnościach dowodowych?

W sprawie, jako świadek powołana jest 96 letnia kobieta, babcia Małgosi zamieszkała setki kilometrów od jej miejsca zamieszkania.

Również ciotki, wujkowie pokrzywdzonej mieszkający w okolicach Zakopanego.

W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2017 r. ponownie składała zeznania w Prokuraturze w Zamościu Pani Zosia.

„ Pytania były tak skonstruowane przez Panią Prokurator, że nie rozumiałam dokładnie, czy to ja jestem o coś oskarżona, czy tylko świadkiem”.

Mam nadciśnienie. Czułam, że zaraz chyba „zjadę” z tego krzesła. Mam zakodowane, że muszę zażyć szybko leki, takie pod język. Zaaplikowałam ten lek chroniąc się przed omdleniem, za co zostałam oceniona przez Panią Prokurator, że chcę popełnić samobójstwo. Nie, ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę…mówi Mama Małgosi. Po mojej stanowczej interwencji, że mojej Mamusi może się coś stać, Prokuratura w Zamościu poinformowała Prokuraturę, gdzie miała zeznawać Mamusia – lat 96, że odwołują przesłuchanie Mamy. Ja już nie kontroluję swoich emocji. Proszę mi wierzyć, mówi Zosia. Ogólnie odmówiłam podpisania protokołu z dzisiejszych zeznań, bo były tam zdania nieprawdziwe. Odmówiłam również przyjęcia zawiadomienia o powtórnym przesłuchaniu Małgosi w Prokuraturze w dniu 4 kwietnia 2017 r. Przywiózł mi je dzisiaj Policjant”.

Ja też nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Polska Prawa, Sprawiedliwa…bardzo w to wierzyłam.

Jak jest? Oceńcie sami.

Mimo wszystko nie tracę wiary, że ten cykl zostanie przerwany. Nie ofiara- niczym sprawca traktowana będzie. To nie te czasy…LITOŚCI!!!!- Panie Ministrze Ziobro. To nie tak ma być…zupełnie nie tak!

Wobec takich faktów nikt nie złoży zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Będzie rosła ilość osób łamiących przepisy- gwałcicieli, pedofilów, bo kto będzie zawiadomienia składał , jako strony pokrzywdzone?

Bez komentarza zwyczajnie, bo słów mi brakuje…

 

Zdjęcie : Źródło : Internet