12 lutego 2017 r. podjęliśmy temat popełnienia przestępstwa na niepełnosprawnej umysłowo 26 letniej kobiecie.

http://pressmania.pl/zgwalcona-niepelnosprawna-dziewczyna-w-kontrze-z-organami-scigania/

Fakt, że przestępstwo zostało bez wątpienia popełnione w myśl Art. 198 KK nie jest żadną zagadką. Kobieta jest w ciąży, tym samym wykluczenie wykorzystania seksualnego bezradnej osoby jest niemożliwe. Właśnie to dziecko stanowi niezbity dowód w sprawie.

Opublikowany w naszym Magazynie artykuł wzbudził zainteresowanie wielu mediów, które temat również podjęły.   Rozgłos medialny stanowił kokon bezpieczeństwa dla zastraszanej Rodziny.

Trudno było zrozumieć przyczynę widocznej opieszałości organów ścigania w prowadzonych czynnościach, konkretnie Policji w Zamościu, która pod nadzorem Prokuratury w Zamościu śledztwo prowadzi. Mając na uwadze dobro strony słabszej, niepełnosprawnej zwróciłam się do Posła Józefa Brynkusa o podjęcie interwencji poselskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Poseł Józef Brynkus bezzwłocznie z interwencją wystąpił w dniu 14.02.2017 r.

http://pressmania.pl/zgwalcona-niepelnosprawna-dziewczyna-w-kontrze-z-organami-scigania-ciag-dalszy/

W dniu 16 lutego 2017 r. skontaktowała się ze mną Pani Zofia, Mama Małgosi. Z wielką ulgą podzieliła się wiadomością, na którą czekali nie tylko Oni.

„Przyjechali dzisiaj do mnie Policjanci radiowozem. Podeszłam do płotu, kiedy radiowóz podjechał. Było ich dwóch. Jeden z nich podjął ze mną rozmowę. Spytał o moje nazwisko, potwierdziłam swoją tożsamość ustnie. Nie prosił mnie o dowód osobisty. Wskazał, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zatrzymanie Henryka M. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie gwałtu Małgosi. Dodał, że w chwili obecnej sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę w Lublinie”.

Nie sprawdzałam tej informacji w organach ścigania uznając stan za oczywisty. Opublikowaliśmy kolejny artykuł dzieląc się dobrą informacją.

http://pressmania.pl/wskazany-sprawca-gwaltu-na-niepelnosprawnej-kobiecie-zostal-zatrzymany/

Wyraziliśmy słowa uznania wobec Ministerstwa Sprawiedliwości za szybką reakcję, zrozumienie problemu.

Po dwóch dniach kolejny kontakt Pani Zofii ze mną. Usłyszałam drżący głos, bunt – „nie ma sprawiedliwości. Henryk M. nie został zatrzymany, chodzi nadal na wolności. Boimy się, że spełni groźby -, że nas zniszczy, spali..”

Wystosowałam zapytanie do Rzecznika Prokuratury w Zamościu prosząc o wyjaśnienie niezrozumiałej sytuacji.

——– Wiadomość oryginalna ——–

Temat: ZAPYTANIE; DOTYCZY SPRAWY NUMER xxx

Data: 2017-02-24 11:39

Od: xxxx

Do: poczta@zamosc.po.gov.pl

Dzień dobry,
Nazywam się Małgorzata Klemczak. Jestem dziennikarzem portalu – magazynu PRESSMANIA.pl.
Prowadzę dziennikarskie ustalenia w sprawie, która  jest  prowadzona przez Państwa Prokuraturę,  sygnowana numerem  Pr 1 ds. xxx .
Stroną pokrzywdzoną jest niepełnosprawna, upośledzona umysłowo w stopniu znacznym Małgorzata xxx.
Z wiedzy, którą pozyskałam wynika, że  wskazanym sprawcą, który miał się dopuścić wykorzystania seksualnego upośledzonej kobiety jest Pan xxx.
Prokuratura prowadzi  czynności celem ustalenia stanu faktycznego.
Z uwagi na fakt, że deklarowany sprawca stosował wobec rodziny pokrzywdzonej groźby karalne miało nastąpić jego zatrzymanie.
Z ustaleń Redakcji, w tym mojej rozmowy z  Matką pokrzywdzonej Panią xxx wynika, że w dniu 16 lutego 2017 r. w godzinach popołudniowych do ich miejsca zamieszkania przybyło dwóch umundurowanych funkcjonariuszy Policji. Pani T. została poinformowana przez funkcjonariuszy, że dniu 16 lutego 2017 r. nastąpiło zatrzymanie wskazanego sprawcy xxx w związku z podejrzeniem naruszenia Art. 198 KK  . Do zatrzymania miało dojść na terenie miejsca zamieszkania wskazanego sprawcy około godz. 9.30.
Z relacji Matki pokrzywdzonej wynika, że wskazany sprawca  w dniu zatrzymania został zwolniony, o czym rodzina już nie została poinformowana. Informację o zwolnieniu mężczyzny uzyskała od osób przypadkowych.
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy do zatrzymania xxx faktycznie doszło w dniu 16 lutego 2017 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w  w/w sprawie na wniosek Prokuratury.
Ponadto proszę o informację, czy Prokuratura nie dopatruje się konieczności izolacji wskazanego sprawcy na obecnym etapie mimo wiedzy, że xxx stosował wobec  bliskich Małgorzaty x groźby karalne. Czy na xxx nałożono zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, jej bliskich.
Za wiążącą odpowiedź z góry dziękuję.
Z poważaniem,
Małgorzata Klemczak

Otrzymałam odpowiedź:

——– Wiadomość oryginalna ——–

Temat: Odpowiedź na zapytanie dot. sprawy xxx

Data: 2017-02-27 11:42

Od: „rzecznik@po-zamosc.home.pl rzecznik@po-zamosc.home.pl” <rzecznik@po-zamosc.home.pl>

Do: biuro@xxxx

Szanowna Pani Redaktor Małgorzata Klemczak,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 lutego 2017 r. dot. sprawy Prokuratury Rejonowej w Zamościu o sygn. xxx uprzejmie informuję, iż z informacji uzyskanych w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu wynika, że Henryk M. nie był zatrzymany do sprawy o sygn. PR xxx  i tamt. Prokuratura nie zlecała Policji jego zatrzymania. Nie wykluczam, że został zatrzymany w innej sprawie, jednak o informację w tym przedmiocie należy zwracać się do właściwych organów Policji. Ponadto uprzejmie informuję, iż na obecnym etapie postępowania Prokuratura Rejonowa w Zamościu skierowała do Sądu Rejonowego w Zamościu wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonej Małgorzaty B. przez Sąd z udziałem biegłego psychologa. Dopiero po tym przesłuchaniu i uzyskaniu opinii biegłego Prokuratura podejmie decyzję czy i komu można w tej sprawie przedstawić zarzuty. Ewentualnej izolacji sprawcy lub nałożenia zakazu kontaktowania się można dokonać dopiero wobec osoby podejrzanej, której ogłoszono zarzuty. W związku z powyższym takiej decyzji jeszcze nie podjęto. Oczywiście w przypadku potwierdzenia stosowania gróźb karalnych Prokuratura rozpatrzy także i ten wątek. Na chwilę obecną mogę powiedzieć jedynie, że wątek ten jest analizowany, jednak nie wystąpiły w nim na tyle przekonujące dowody, by niezwłoczne przedstawić ustalonej osobie stosowne zarzuty.

Z poważaniem, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik.

Kolejne zapytanie skierowałam do Policji w Zamościu treści zbliżonej do Prokuratury.

——– Wiadomość oryginalna ——–

Temat: Odp.: ZAPYTANIE; DOTYCZY SPRAWY NUMER Pr xxxx

Data: 2017-03-02 15:27

Od: Joanna Kopeć <rzecznik.kmpzamosc@lu.policja.gov.pl>

Do: biuro@xxx

Odpowiadając na Pani korespondencję uprzejmie informuję, że opisywana przez Panią sytuacja z dnia 16 lutego 2017r. nie miała miejsca. Nadmieniam jednocześnie, że gospodarzem prowadzonego postępowania jest Prokuratura Rejonowa w Zamościu, wszelkich zaś informacji związanych z przedmiotową sprawą udziela rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Z poważaniem

podinsp. Joanna Kopeć

oficer prasowy KMP w Zamościu

Pozostaje pytanie jeszcze bez odpowiedzi. Kto, na czyje zlecenie wprowadził Matkę dziewczyny w błąd. Cel informacji o zatrzymaniu? – powstrzymać medialne zainteresowanie?- przez kogo ?

Ja jestem o zdrowych zmysłach, mówi Pani Zofia.  Od umundurowanych funkcjonariuszy dowiedziałam się o zatrzymaniu Henryka M.

Miejmy nadzieję, że ten wątek zostanie wyjaśniony.

Policja nie ma sobie niczego do zarzucenia. Wszystko przebiega zgodnie z procedurami – zapewniają.

Czyżby? Jak pisałam w pierwszym artykule – w czasie składania wyjaśnień na terenie Komisariatu Policji w Zamościu do Pani Zofii dzwonił wskazany sprawca. Policjant prowadzący przesłuchanie poprosił o odebranie rozmowy, włączenie telefonu na głośnomówiący. Słyszał obelgi kierowane wprost do Pani Zofii, w tym groźby bez wątpienia karalne. Na wniosek Prokuratury został w tej sprawie przesłuchany policjant, jak wyjaśnia Rzecznik Prokuratury, pouczony o odpowiedzialności karnej. Zaprzeczył, że był świadkiem rozmowy.

Wyjaśnienie tego wątku, przyczyny zaprzeczenia funkcjonariusza nie powinno stwarzać żadnego problemu.

Protokół przesłuchania powinien być oznaczony datą, godziną jego rozpoczęcia, jak i zakończenia. Prawidłowy protokół. Prokuratura dysponuje narzędziami, by wystąpić do operatora o billing rozmów.  Dalej zapewne zna sposoby zabezpieczenia dowodu, oceny materiału.

W całym postępowaniu istnieje zbyt dużo rozbieżności wobec interpretacji Matki dziewczyny, innych osób, a wyjaśnieniem z udziałem organów ścigania.

Małgosia otrzymała już wezwanie do Sądu, gdzie zostanie przesłuchana w obecności psychologa.

Fakt, że Małgosia nie jest ubezwłasnowolniona nie stanowi, że ma ona zdolność do wykonywania wielu czynności prawnych.O tym dowodzi orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej w stopniu znacznym. Nie rozumie określonych sytuacji, nie potrafi czytać, pisać.

Sąd zapewne z dokumentacją się zapoznał. Ma wiedzę w temacie stanu zaburzenia dziewczyny. Dziwi, że o stawiennictwo wraz z Małgosią nie poproszono Matki. Jak trafi do Sądu samodzielnie, w jaki sposób zlokalizuje salę rozpraw?

Pani Zofia wystąpi do Sądu o udział w przesłuchaniu, to oczywiste.

Nie trzeba być psychologiem, by zrozumieć, że w trakcie trudnych pytań musi mieć z boku najbliższą osobę choćby po to, by złagodzić strach przed otoczeniem, którego nie zna.

Sprawę będziemy monitorowali cały czas. Czekamy również na odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie Posła Józefa Brynkusa o szczególny nadzór nad tym postępowaniem.

Serdecznie dziękuję Redakcji TVP 3, Pani Redaktor Małgorzacie Orłowskiej za przygotowanie reportażu o tej tragedii. Link do reportażu o Małgosi poniżej.

http://lublin.tvp.pl/29331942/3-marca-2017

Pilnie poszukujemy adwokata, który podejmie się pełnienia roli pełnomocnika. Rodziny nie stać na adwokata. Pomoc pro bono – wierzę, że ktoś uchyli swojej wiedzy, nade wszystko serdecznie zaopiekuje się ludźmi, których los doświadcza tak bardzo. W przypadku podjęcia się obrony- prosimy o kontakt z naszą Redakcją.

Zdjęcia: Źródło Internet